- Klimatanpassningen är bara i början. Vi kommer i framtiden ta beslut vi i dag inte kan tänka oss, säger Annika Carlsson-Kanyama, forskningschef på FOI.

Det blir varmare, häftiga regn och översvämningar blir vanligare. Det är vad som väntar oss. I en undersökning säger 25 procent att de jobbar med frågorna i stor utsträckning, men ungefär lika många säger att de inte är övertygade om att kommunen behöver anpassa sig inför klimatförändringar.

- Kommunerna svarade också att de saknade verktyg för att göra egna analyser, de behöver stöd i lagar, säger Carlsson-Kanyama.

 

MSB gör analyser och har ett regeringsuppdrag om effekterna av kraftigt höjd vattennivå i Mälaren. Vattensystemet berör 24 kommuner i fyra län och konsekvenserna har brutits ner till enskilda vattenverk.

Susanne Edsgård, MSB, fick frågan om höjt medvetandet, om åtgärder gjorts i kommunerna.

- Kommunerna har börjat analysera effekterna, svarade hon.

 

Annika Carlsson-Kanyama påpekade att det finns arbete runt om i världen att ta intryck av.

- I Vietnam har varje region sin anpassningsplan. Filippinerna ser förändringar och agerar, Tanzania likaså. Detta pågår i världen. Och Frankrike har analyserat olika nivåer av värmebölja och vilka åtgärder de kräver.

 

Botkyrka har alltså också tittat på konsekvenserna av långvarig värme. Definitionen för värmebölja är dygnstemperatur på 22-23 grader i minst två dygn.

- Den nivån innebär att man har runt 35 grader mitt på dagen. Då är 22 000 av våra invånare sårbara, 2 000 av dem finns i omsorgen. Andra kan vara sårbara på grund av ålder, medicinering eller någon form av diagnos, säger Ingrid Molander, miljöchef i Botkyrka.

Åtgärder för limatanpassning förknippas ofta med stora kostnader. Carlsson-Kanyama påpekade att det inte behöver vara så.

- Vi måste ha en liberalare syn på vad anpassning är, allt behöver inte kosta pengar.

 

Hon konstaterade också att när klimatförändringar ska diskuteras tänker man ofta infrastruktur och översvämningar. Deltar i arbetet gör ansvariga för plan- och miljöfrågor.

- Men förändringarna kan ge andra effekter och det är viktigt att bjuda in omsorg och skola. Klimatanpassning handlar inte bara om att bygga saker, det handlar också om mjuka frågor.