– Men för att få stöd är en plan för eller visad vilja till anslutning till Rakel ett krav, säger Bo Edström,MSB.

Det innebär också att man numera kan söka bidrag från krisberedskapsanslaget (anslag 2:4) för att investera i Rakel, vilket tidigare inte varit möjligt.

Det ekonomiska stödet ges på lokal och regional nivå.

Länsradionäten ska ersättas av Rakel, åtgärder för det vid länsstyrelserna finansieras helt av krisberedskapsanslaget och i kommunerna med upp till 50 procent.

För att lyfta fram goda exempel kan MSB ge speciellt stöd till kommuner, Öckerö och Örnsköldsvik är två sådana kommuner.

Därutöver erbjuder MSBs enhet för ledningssystem och beslutsstöd generellt stöd till räddningstjänsterna i behovsanalyser i samband med anslutning till Rakel.

Andra teknikområden som omfattas av rådgivning och stöd på såväl lokal, regional som nationell nivå är:

  • lokaler för ledning och tekniska installationer
  • strömförsörjning
  • tele och IT
  • lednings och beslutsstöd