Regeringen har gett uppdraget till MSB, Strålsäkerhetsmyndigheten samt länsstyrelserna i Halland, Uppsala, Kalmar, Skåne och Västerbotten.

Bland annat ska man i översynen belysa samarbetet mellan myndigheter och andra aktörer och hur nationella myndigheter kan ge bättre stöd till ansvariga länsstyrelser och kommuner.

 

Arbete med en handlingsplan som ska beskriva de åtgärder som krävs för effektivare samarbete pågår redan.

Erfarenheter från Fukushima samt utvärderingar från övningar som genomförts de senaste åren är viktiga lärdomar i utvecklingsarbetet.
Regeringsuppdraget ska redovisas 31 januari 2015, handlingsplanen 15 april samma år.