Syftet är att skapa en förberedd organisation som med kort varsel blir en stödfunktion för samordnat stöd och information vid en oväntad kris.

– Att arbeta tillsammans under pressade förhållanden är inte lätt, det kräver förberedelser och planering. Det är därför vi nu startar en samverkansgrupp med de myndigheter som vi ser kommer att bli mest involverade vid en kris, säger Anna-Maria Rochester, projektansvarig på MSB.

I mars förra året startades Sindra, en projektorganisation som står för ”Stöd och information till drabbade och anhöriga”.

Tillsammans med MSB har Rikspolisstyrelsen, Utrikesdepartementet, Socialstyrelsen, Försvarsmakten, Skatteverket, Försäkringskassan, samt kommuner (representerade av Härryda, Linköping och Sigtuna)och landsting (representerade av Stockholm, Västerbotten och Östergötland) enats om att starta samverkan.

Vad ska samverkansgruppen göra vid en kris?

– Avsikten är att det ska finnas en förberedd verksamhet som snabbt kan dras igång. För att vi ska vara förberedda krävs löpande övningar och utbildningar. Hur de ska se ut och vilka de ska vända sig till är sånt vi nu diskuterar, säger Anna Toss.

Som skäl till att bilda en stödfunktion anges att göra kontakter med myndigheter enklare för drabbade. För myndigheterna är det viktigt med en gemensam bild över situationen för att koordinera åtgärder. Vidare poängteras vikten av information och att bristande kommunikation kan leda till förtroendekris.

– Mycket arbete gjordes efter tsunamin, det är erfarenheter som vi måste nyttja, säger Anna Toss.

Målet är att ha en färdig organisationsplan i juni.