När utbyggnaden nu är klar ska MSB lägga mer fokus på att öka antalet användare.

Rakel har i dag 30 000 abonnenter, målet är att 2014 ha 70 000.

– Det är rimligt att tro, sa Stefan Kvarnerås på Rakeldagen.

Staten, främst polisen, står för 25 700 av dagens 30 000 abonnenter. På Rakeldagen redovisades att anslutning i kommunerna ökat med 147 procent sedan mars förra året. I antal är dock andelen blygsam, 1 843 terminaler finns i landets kommuner.

Stefan Kvarnerås hoppas och tror att Rakel snart blir det självklara valet i kommunerna.

– Systemet fungerar oerhört bra. Vilka vågar vara utan? Det är ungefär som att vilja vara utan mobiltelefon. Samtidigt är det för oss viktigt att komma ihåg att detta är något nytt för er.

Tålamod, med andra ord.

KvarneråsRakel har fått en hel del kritik. Somt kan vara befogat, somt är det inte anser Kvarnerås. Det senaste exemplet var kritik mot att Rakel inte tål fukt.

– Kritik ska vi ha när vi förtjänar den, det gör oss bättre. Men att Rakel inte tål fukt, den frågan blir jag fascinerad över. Rakel tål fukt. I det här fallet handlar det om ett tillbehör som Rakel inte förfogar över och som visade sig inte fungera så bra.

Och rådet är?

– Utvärdera ordentligt och välj delkomponenter som är bra.
Polisen har också varit kritiska mot att positionering inte fungerat, vilket inte minst är en säkerhetsfråga för egna personalen

– Polisen kör nu på prov positionering på ett 20-tal terminaler och har fått det att fungera.

Vad var problemet?

– Olika system. Polisens koppling mot Rakelsystemet har inte varit färdig, men nu verkar problemet vara löst.

Rakeldagen avslutades med frågor från besökarna. En kommunrepresentant konstaterade att om kommunerna ska planera för investering i Rakel behöver man mer exakt information om vilket arbete som pågår och när något förväntas hända.

– Vi är medvetna om de bristerna. Men vi har en ny Rakelorganisation igång 1 mars som ska ha tydlig inriktning på ekonomi och teknik. Vi har fram till nu varit utbyggnadsinriktade, det duger inte längre, svarade Stefan Kvarnerås.

Några andra frågor var:

Kommer det att finnas personsökare i Rakel?

– Nej, det kommer vi aldrig att ha. Däremot kan Rakel användas för att söka personer, svarade Kvarnerås.

Hur blir kostnaderna på sikt?

– Jag vet att det finns oro för vad som händer efter 2012. Kan bara säga att vi jobbar med frågan och har för avsikt att återkomma med en kostnadsbild. När kan jag inte säga, vi äger inte alla frågorna, svarade Kvarnerås.

Är det krav på att myndigheter som har tjänsteman i beredskap ska ha Rakel?

– Regeringen skriver att man ska ha hög tillgänglighet. Vi måste skaffa oss en gemensam uppfattning om vad det innebär. Eller fråga regeringen, svarade Per-Åke Mårtensson.

MSBs nya Rakelorganisation innebär att enheter får andra inriktningar. Chefstjänsterna till dem är utlysta.