Den nya, toppmoderna lägesbildscentralen gör det lättare att dela lägesbilden med andra aktörer, säger projektansvarige Anders Olsson, MSB.
Foto: Gunno Ivansson

 

MSBs lägesbildsfunktion, som bemannas av tjänsteman i beredskap, Tib, har tidigare huserat i ett litet sammanträdesrum som fyllts med datorer och stora bildskärmnar. Arbetsmiljön har lämnat mycket övrigt att önska och för drygt nio miljoner kronor har man nu fått nya lokaler med det senaste inom it- och videokonferenssystem.

Lokalerna har två stora så kallade Barco-väggar med sex respektive nio 50-tums bildskärmar med HD-upplösning. Lokalerna har också ett antal interaktiva whiteboards, som kopplade till en dator blir stora tryckkänsliga pekskärmar. Anteckningar som skrivs på smartboarden kan sparas som filer eller skickas direkt som epost.

– Stora bildskärmsväggar är inget nytt, det unika är att vi lyft in interaktiva whiteboards och videokonferenser i systemet. Vi kan också dela med oss vår lägesbild till andra aktörer, till exempel andra myndigheter eller länsstyrelser, via ett webbgränssnitt, säger Anders Olsson.

Systemet har också redundans. Om en lägesbildscentral av någon anledning går ner, kan den andra centralen ta över direkt.

Lokalerna är inte enbart tillgängliga för Tib-funktionen utan öppnar nya möjligheter för MSBs personal. Videokonferenstekniken kan kan hjälpa till att minska det omfattande resandet.

MSB har en rad beredskapsfunktioner för att skapa en aktuell bild av läget i Sverige och omvärlden. Tib är tillgänglig dygnet runt och kontaktpunkten in till MSB i akuta situationer både nationellt och internationellt.