I tidigare versioner har data från olika system visats på olika kartor, nu ska informationen oavsett ursprung kunna visas på en och samma karta. Dessutom är karthanteringsprogrammet licensfritt för slutanvändarna.

 

Den nya versionen öppnas upp både på användarnivå och mot leverantörer av andra system. Lupp 6.0 kan dela och ta emot information bland annat från SOS Alarm, Wis och Rakel positionering. Systemet ger stöd från den lokala insatsen till beslutsfattande på regional och nationell nivå.

– Genom att Lupp använder en öppen standard kan till exempel en kommun eller länsstyrelse hämta information och visa den på en egen webbkarta, säger Stefan Jönsson, projektledare för Lupp.

MSB släpper också specifikationer för ett så kallat API (Application programming interface) så att leverantörer av andra system kan kommunicera med Lupp eller bygga tilläggsprogram.

 

Det förs även diskussioner om att släppa källkoden fri vilket innebär att den som vill kan förbättra och släppa egna versioner av programmet.

En annan nyhet i Lupp 6 är en synkroniseringsfunktion för att inte data ska förloras om någon användare till exempel hamnar i radioskugga. I tidigare versioner arbetade alla mot en serverbaserad databas, nu finns även lokala databaser som synkroniseras både mot serverdatabasen och mot andra användare.

Målet med Lupp är att det ska vara så lättanvänt att det kan användas även vid den lilla insatsen. Den nya versionen testas av ett antal utvalda användare och planen är att Lupp 6 följer med Rib-paketet som skickas ut i juni.

– MSB kommer även fortsättningsvis att tillhandahålla ett basstöd för ledning, säger Tore Eriksson, biträdande chef enheten för ledningssystem och ledningsstöd.