Det är var av slutsatserna vid Skånsk brandskyddsdag som genomfördes vid MSB Revinge.

Under dagen presenterade representanter från MSB, Brandskyddsföreningen och HSB sin syn på vad som gjorts och vad som behöver göras inom området brandskydd.

 

Per-Erik Johansson, Brandforsk, berättade att i nuläget vet man väldigt lite om bostadsbränder och menade att bättre skrivna insatsrapporter kan bidra till att skapa mer kunskaper om vem som omkommer i brand och brandorsaker.

Flera i publiken höll med om att det var viktigt att förbereda bättre insatsrapporter, samt påpekade att aktörer som MSB skulle bli bättre på att lära ut hur man skriver insatsrapporter under utbildningarna samt att räddningstjänsten måste trycka på detta i kompetensutveckling för personalen. Det framfördes också att insatsrapportering kanske måste tvingas fram eftersom det utgör grunden för viktigt underlag.

 

Per-Erik Johansson poängterade att det var viktigt att få feedback på insatsrapporterna för att höja kvalitén på dem. Johansson avslutade med att tillägga att Sverige faktiskt är ett av de länder som har bäst koll på vad som händer inom området, att det inte finns många andra länder som har så bra täckning på vad som har gjorts och vad som behövs göras för att förebygga bränder.

– Det är genom bra underlag i olika former vi kan utöka kunskaperna om varför det brinner i så många bostäder och därmed minska antalet som dör eller skadas till följd av brand.  Underlaget kan sedan ligga till grund för framtida åtgärder för att förebygga och minska konsekvenserna av bostadsbränder, sade Andreas Bengtsson, verksamhetsledare vid Brandskyddsföreningen Skåne.

 

mässbesökareMats Ingelström, verksamhetschef vid MSB Revinge var nöjd med dagen:
– Samarbetet med Brandskyddsföreningen Skåne och Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne/Blekinge är viktigt för MSB, säger Mats Ingelström. Genom att organisera skånsk brandskyddsdag i Revinge skapar vi ett forum där representanter från MSB, räddningstjänsterna och branschföreträdare kan mötas och diskutera frågor som rör brandskydd.

 

Skånsk brandskyddsdag lockade cirka 400 besökare från räddningstjänster och branschföreträdare i södra Sverige. Evenemanget genomförs varje år i samarbete mellan Brandskyddsföreningen Skåne, Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne-Blekinge samt MSB i Revinge.