Anna-Karin Hatt

IT- och energiminister Anna-Karin Hatt tror på en ledande position för Sverige i IT-världen om vi tar ansvar för säkerheten.Foto: GOMER

 – Vi vet att vi ligger bra till inom många områden, men ska bli bättre. Om vi axlar ansvaret för att få säker användning av tekniken, då kan vi bli just bäst i världen.

Ministern konstaterade att mycket av vår tillväxt drivs av IT, och för att den utvecklingen ska fortsätta krävs att människor känner trygghet i tekniken.

– Vi måste kunna lita på att patientjournaler bara läses av behöriga, att kontonummer inte hamnar hos personer med ondskefulla avsikter. I det arbetet har vi alla ett ansvar.

 

Det handlar om rätt förhållningssätt till tekniken. Att se möjligheterna, fördelar i effektivitet och ekonomi, men samtidigt vara medveten om riskerna.

– Vi måste stärka vår kunskap att möta de risker som följer i teknikens spår. Att balansera integreringen med de sårbarheter det ger är en nyckelfråga. I dag är informationssäkerhet en självklarhet när vi diskuterar krisberedskap, eftersom en incident skulle drabba många.

 

Anna-Karin Hatt konstaterade att de som spår framtiden ofta blir utskrattade i efterhand, men att man ändå måste försöka.

– Vi måste vara ödmjuka och inse att vi inte har alla svar, men vi vet att sårbarhet och utsatthet inte minskar. IT-angrepp kan komma från vilken del av världen som helst. Och det är inte alltid vi vet om att de hänt.

 

Att vara bäst i världen innebär också att synas internationellt, att fortsatt vara efterfrågad partner.

– Vår förmåga att utveckla verktyg ger förutsättningar att hävda våra intressen internationellt. Vi måste hela tiden se till att informationssäkerheten förstärks.

Det kräver ett helhetsperspektiv eftersom de kritiska infrastrukturerna blir allt mer komplexa och gränslösa, systemen mer kraftfulla och sofistikerade. I det här arbetet tycker jag MSBs initiativ till informationssäkerhet.se är utmärkt.

 

Är det något som oroar dig inom området?

– Medborgarens upplevelse av trygghet. Vi måste få en ordning där enskilda inser att de måste ta hand om sig själva. Det läggs ut mycket på Facebook och det finns kvar där. Ungdomar lämnar ut mycket om sig själva och ställer samtidigt krav på sin integritet, det hänger inte ihop riktigt.