Det slår Diskrimineringsombudsmannen, DO, fast.

Q8 var ett tolv veckor långt projekt med målet att rekrytera åtta kvinnor eller män kunniga i andra språk och med andra kompetenser som sjukvård, pedagogik, fysisk träning eller säljare.

Den sökande, en svensk som utöver att ha gått SMO var utbildad elektriker och hade CE-körkort, blev inte kallad till intervju. Han ansåg sig vara bättre meriterad och vände sig till DO. I sitt beslut finner myndigheten att efterfrågade kompetenser är sakliga i förhållande till tjänsternas innehåll.

Inte heller ser DO några skäl att ifrågasätta Attundas meritbedömning och slutsatsen blir att det inte skett någon diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet. Beslutet kan inte överklagas.