Vi har tvingats flytta utgivning av nästa nummer två veckor framåt i tiden. Det innebär att tidningen kommer ut 10 mars i stället för 24 februari.

För er som vill ha platsannons innebär det:

  • Förhandsbokning av annons senast 19 februari.
  • Leverans av färdig annons senast 26 februari.