Det skriver Björn Myrberg, ekonomi- och planeringsdirektör MSB i ett svar till Pia Holmstrand som inte vill se att medel till Rakel tas från 2:4-anslaget.

 

Läs bloggen och svaret:

 

Samverkan är mer än Rakel