Thomas Åslin– Vi kallar dem ”förstärkt medmänniska”, säger Thomas Åslin vid räddningstjänsten.
Mindre samhällen kan ha långt till allehanda service, så även hjälp av räddningstjänst och ambulans vid olyckor.

För att höja säkerheten startade Räddningstjänsten Medelpad projektet Skydd mot olyckor i landsbygd. Första tanken var att leta lämpliga personkategorier som rör sig i det geografiska området.
Det blev allmänheten.

I fem byar kommer från i sommar ett antal människor kallas via sms som en form av förstainsatsperson vid larm. Det kan röra sig om brand, trafikolycka, drunkning eller hjärtstopp.
– Det handlar om ett första omhändertagande, ungefär som när någon dyker upp först vid en olycka. Skillnaden är att dessa personer kallas till platsen och har viss utbildning, säger Thomas Åslin.

Han marknadsförde idén i sin hemby Holm, med några hundra invånare. 15 personer i åldern 20-70 år anmälde intresse, samtliga dök upp på efterföljande utbildning och ställde upp på att kunna larmas via sms.
– Det tar 15-20 minuter innan ambulans eller räddningstjänst kommer till vår by vid olycka. Om någon kan vara på plats efter tre-fyra minuter kan det göra skillnad.

 

Avsikten är inte att de som larmas ska ersätta ambulanssjukvårdare eller brandmän. Men de har fått en enklare utbildning som gör att de som första person på plats sannolikt kan göra mer än vad de tidigare skulle kunnat.

Den enda sjukvårdsinsatsen handlar om hjärtstopp, personerna har fått utbildning i hjärt- och lungräddning och att hantera en hjärtstartare.
– Efter utbildningen tog en person i vår by initiativ för inköp av en hjärtstartare och hade ganska snabbt samlat in närmare 30 000 kronor från allmänheten, berättar Åslin.

 

Engagemanget finns. Totalt är runt 75 personer utbildade för att stödja säkerheten i fem byar. En sjätte by har anmält intresse att få vara med i arbetet.
– Det här ingen tillfällig satsning, utan avsett som varaktigt arbete. Det vi nu väntar på är godkännande från sjukvården att SOS Alarm får skicka sms om hjärtstoppshjälp till de här personerna, säger Thomas Åslin.

Larmen är inte frekventa i byarna. Holm har en handfull larm om året.
– Det finns inget tvång att rycka ut när meddelandet kommer, personerna väljer själva vilka larm de vill åka på.
Ekonomiskt är satsningen  inte förknippad med några större kostnader.
– Vi har inte ens någon budget. Kostnaden är våra utbildningstimmar. Larmet via sms går under den tilläggstjänst hos SOS Alarm som vi redan betalar för.
En icke ointressant bonus är att en mängd människor fått en utbildning som de kan ha nytta av för sin egen säkerhet och kanske sprida i bekantskapskretsen.