1 oktober är det dags för Peppar, peppar, en dag för äldres säkerhet som i år samkör med projektet Aktiv mot brand. Verksamheten bedrivs i kommunerna, MSB tar fram kampanjmaterial och ger tips på aktiviteter.

 

15-16 oktober – Nationella Skadekonferensen i Göteborg. Konferensen genomförs för tionde gången och är ett nationellt nätverk kring långsiktigt praktiskt arbete, forskning och utveckling av olycks- och skadeförebyggande insatser. Inom ramen för konferensen genomförs också en barnsäkerhetskonferens och en äldrekonferens.

 

bokFör skolan, för alla åldersgrupper från 4 år till gymnasiet, finns fortsatt kostnadsfritt material inom området samhällets och den enskildes säkerhet.
Utbildningsmaterial finns om allt från bränder, 112, is- och vattensäkerhet till krisberedskap, försvar och säkerhetspolitik.  Mer information finns på skolwebben, www.msb.se/skola
Dessutom utvecklas ett bredare stöd till skolorna om hur man kan jobba med säkerhet i skolan. Det kan handla om allt ifrån fallolyckor till skolbränder och väpnat våld mot skolan.
Information, checklistor, användbara länkar med mera kommer att finnas på skolwebben inom ett år.

 

Upp i rök är en förebyggande utbildning riktad till elever på högstadiet och ett exempel på arbeten som MSB stödjer med uppdragsersättning. Brandskyddsföreningen genomför arbetet med stöd av räddningstjänster och fick 3,8 miljoner 2012,  25 000 elever nåddes av utbildningen.

 

Säkerhet på Instagram. DinSäkerhet.se utvecklar arbetet i sociala medier med en Instagram-strategi.

 

Genom nätverket MSBs Samrådsgrupp med trossamfunden hålls kontinuerligt förtroendeskapande möten med trossamfunden på nationell nivå.
Krisberedskapsinformation är mest i fokus men även olycksförebyggande. Bland annat har muslimska krisberedskapssamordnare fått utbildning i brandsäkerhet och en övning har genomförts för att testa nätverkets krisberedskap.
SST, Statligt stöd till trossamfunden, är en viktig samarbetspartner som bidrar med kunskap och kontakter. Vid behov görs även stödinsatser för trossamfunden på lokal nivå. Ett exempel är Coexist, ett projekt i Malmö för interreligiös dialog för att minska spänningar och öka dialog och samverkan mellan trossamfunden.

 

Metodboken Systematiskt arbete med äldres säkerhet  i  uppdaterad version. Nytt i upplagan är suicid. Ett stöd till kommuner, landsting med fler och avsedd att öka kunskapen om hur man kan arbeta systematiskt för att förhindra olyckor, exempelvis fall och brand.