Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Ny vändning - Gotland får utökning

Räddningstjänsten på Gotland får den bemanning som länsstyrelsen förordar.
Fullmäktige ändrade regionsstyrelsens förslag, vilket innebär uppskattningsvis 16 nya tjänster.

Gotlands utökade bemanning kan ändras

Regionstyrelsen på Gotland drog ner på den förstärkning som föreslagits efter kritik från länsstyreslen.
Men regionrådet Åke Svensson vill slåss för det ursprungliga förslaget.

Överanvändningen av antibiotika globalt hot

Allt fler bakterier blir resistenta mot antibiotika. Men det löses genom att ta fram ny medicin, eller?
– Den tron är ett globalt självbedrägeri. Det har inte kommit någon ny antibiotika-klass sedan 1987, säger Otto Cars, professor vid Uppsala universitet.

Samverkan gigantisk uppgift

Parterna har en lång väg att vandra i uppbyggnaden av en nytt civilt försvar.
– Vi måste ha en gemensam målbild, landa på samma planet för att få rimliga förutsättningar, säger Johan von Knorring, försvarsdirektör i Uppsala län.

MSB: Kritiskt att frivilligresursen tillvaratas

Rubriken för seminariet var: Medborgaren – resurs eller belastning? Jörgen Peters, beredskapsdirektör i Halland, har sin bild klar.
– Jag är övertygad om att frivilliga är en viktig resurs för att skapa uthållighet.

Se medborgarna som en resurs

Kan myndigheter ge en samlad bild av en kris? Lägesbilden förmedlas oftast av medierna och kommer allmänheten att lita på den?

Segregation och låg tillit bakom social oro

– Social oro – då är väl Malmö som klippt och skuret, eller?
Per-Erik Ebbeståhl, säkerhetsdirektör Malmö stad, öppnade sitt anförande med självironi men redovisade sedan statistik som ger fog för påståendet.

Kommuner arbetar aktivt förebyggande

Kommunerna är aktiva i förebyggande skadearbete. Det visar SKLs rapport Öppna jämförelser.

Tillåt känslor i krishanteringen

Tryck inte undan känslorna, de är en viktig kraft när krisen ska hanteras.
Ibland behövs mer än rationellt tänkande tydliga riktlinjer och strukturer för att ta bra beslut.

Polisens regioner kan bli standard

Polisen har delat in Sverige i sju regioner.
Kommer det att bli vägledande för fler verksamheter?

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen