Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Brandskum hotar dricksvattnet

Farliga ämnen från brandskum utgör idag största hotet mot dricksvattnet. Livsmedelsverkets enkät till kommunerna pekar på att en tredjedel av befolkningen kan ha problem med dricksvattnet.

Bättre förberedelse för att klara oljeolycka

Väsentligt för att hantera en olycka är att vara förberedd.

Utvärderingen av oljepåslaget på Tjörn visar att flera viktiga aktörer inte var det.

Film ska höja kunskap om nationens beredskap

Nationens beredskap.
Titeln förpliktigar. Och filmen ger en både snabb och bred överblick över våra nationella resurser.

Landsting ska dirigera ambulans i egen regi

Tre landsting kommer att ta över ambulansdirigeringen i egen regi nästa år.
Ett av skälen som anges är att inget händer med alarmeringstjänstutredningen.

Flexibilitet för att klara deltidens beredskap

Flexiblare anställning och utbildning, ökad samverkan med andra beredskapsfunktioner och nyttjande av frivilliga krafter framhålls som viktiga för att klara beredskapen.

Lærdals-brand kan inträffa i Sverige

En brand som den i Lærdal, Norge, kan lika gärna inträffa i Sverige. Det konstaterar en svensk observatörsstyrka.

SKL vill ha omreglering av sotningen

Sveriges kommuner och landsting vill att regeringen ser över sotningen. SKL föreslår avreglering av själva sotningen och att kommunen enbart ska ha ansvar för brandskyddskontrollen. MSB håller med om att en översyn av regelverket är nödvändig, men tar inte ställning till SKLs förslag.

SOS får betala miljoner för avtalsbrott

SOS Alarm klarar inte att hålla sjuksköterskekompetens i larmcentralerna och tvingas till betala flera miljoner i vite.

Brandrisken i din mobil

Appen Brandrisk Ute finns att ladda ner till mobiltelefon eller läsplatta.

MSB tror inte på lämplighetstest

MSB tror inte på lämplighetstester för antagning till SMO-utbildningen. Lämplighetstester skulle bli dyra och sannolikt innebära ett bakslag för mångfalden inom räddningstjänsten. Det skriver MSB i sitt svar på ett regeringsuppdrag.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen