Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Ändring i frister för brandskyddskontroll

Fristerna för brandskyddskontroll kommer att förändras.
Statistiken visar att det stora problemet är de pannor och lokaleldstäder som eldas med ved.

MSB utreder eCall

EU-kommissionen har lagt förslag om obligatoriskt införande av eCall, systemet som vid en trafikolycka omgående kan larma via 112 och ge position för fordonet.

Striden om sotningen

Sotningsmonopolet är satt under press. I allt fler kommuner ramlar det in ansökningar om egensotning som ska utföras av en annan sotare än den kommunen skrivit avtal med.
En del säger blankt nej medan andra drunknar i ansökningar.

Skolbränder komplext problem

Minst hälften av skolbränderna är anlagda.
Ett forskningsarbete som pågått i fem år konstaterar att problematiken är komplex och kräver åtgärder på fler områden.

"Situationen densamma i hela Europa"

Visst kunde Sveriges anpassning till ett förändrat klimat vara bättre.
Det menar Mette Lindahl-Olsson, enhetschef för MSBs enhet för skydd av samhällsviktig verksamhet.

Strategi mot klimathot saknas

Sverige saknar nationella mål, riktlinjer och strategi för att möta klimatförändringar.

Nya regler för brandfarliga ämnen

Nya föreskrifter för hantering av brandfarliga gaser och vätskor träder i kraft 1 oktober.

- Den enskilde måste ta mer ansvar

Den enskildes ansvar kan behöva poängteras än mer. Frågor kring social oro kommer att bli vanligare.
Det tror Stefan Anering, ny enhetschef för den enskildes säkerhet på MSB.

440 000 testade brandvarnaren

Uppmaningen att testa brandvarnaren, med bland annat arga snickaren Anders Öfvergård, som dragplåster, nådde närmare 1,5 miljoner människor.

Så tycker andra om alarmeringsutredningen

Alarmeringstjänstutredningen gick ut till 115 remissinstanser. Ytterligare 21 organisationer har lämnat yttranden. Här är några av dem i korthet.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Kontakt
Redaktionen