Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Landsting ska dirigera ambulans i egen regi

Tre landsting kommer att ta över ambulansdirigeringen i egen regi nästa år.
Ett av skälen som anges är att inget händer med alarmeringstjänstutredningen.

Flexibilitet för att klara deltidens beredskap

Flexiblare anställning och utbildning, ökad samverkan med andra beredskapsfunktioner och nyttjande av frivilliga krafter framhålls som viktiga för att klara beredskapen.

Lærdals-brand kan inträffa i Sverige

En brand som den i Lærdal, Norge, kan lika gärna inträffa i Sverige. Det konstaterar en svensk observatörsstyrka.

MSB tror inte på lämplighetstest

MSB tror inte på lämplighetstester för antagning till SMO-utbildningen. Lämplighetstester skulle bli dyra och sannolikt innebära ett bakslag för mångfalden inom räddningstjänsten. Det skriver MSB i sitt svar på ett regeringsuppdrag.

Närmaste resurs larmas - Måste tänka i flöden

Den som kan vara på plats snabbast ska larmas först.
Det är principen när Räddningstjänsten Väst ingår i ett pilotprojekt hos SOS Alarm.

Går att förelägga om bemanning enligt LSO

Räddningstjänsten kan förelägga om ökad bemanning för att brandskyddskraven ska uppfyllas. Det slår kammarrätten fast i en dom om ett behovsprövat vård- och äldreboende i Mölndal.

Övning under tuffa förhållanden

- Genom att öva kan vi undvika misstag när vi är ute i fält.
Det säger personal från FNs flyktingorgan UNHCR som deltog i en utbildning i krishantering som genomfördes inom ramen för MSBs internationella samarbete med aktörer som FN och EU.

Störst risk i radhus

Det inträffar ungefär 200 radhusbränder (även par- och kedjehus) per år, en liten andel jämfört med ungefär 2 800 bränder i villor och flerbostadshus.

Svåra brister i radhusens brandskydd

Brinner ett, brinner alla. Det blir ofta blir utgången vid en radhusbrand. I Uppsala har man beslutat sig för att det får vara nog.

Svår brand vändes till något positivt

I augusti drabbades ett flerfamiljshus i Sölvesborg av en kraftig brand och 14 lägenheter fick utrymmas.
 Men rätt hanterat kan även en svår brand i förlängningen få positiva effekter.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen