Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

MSB vill se ökade 2:4-satsningar

I nya inriktningen för 2:4-anslaget lyfter MSB behovet av fortsatt utveckling av krisberedskapen regionalt och lokalt kommande mandatperiod. MSB vill se ökad långsiktighet, bättre samordning och dialog mellan länsstyrelser och kommuner. Både i planering och genomförande av åtgärder.

Ingen välfärd utan hederliga byråkrater

Demokrati betyder nästan ingenting. Avgörande för välfärden och mänsklig lycka är en fungerande statsförvaltning – det vill säga hederliga, rättvisa och kompetenta statstjänstemän.

Värmland startar Tryggt och säkert län

Värmland har startat samverkansprojektet Tryggt och säkert län. Målet är att utveckla en modell för systematiskt faktabaserat säkerhetsarbete.

Tål inga avbrott - satsar på vardagskontinuitet

Störningar inträffar. Inom sjukvården kan de vara känsliga.
För att öka robustheten har landstinget i Kronoberg anammat praktiskt inriktad kontinuitetsplanering.

Effektivisering kan leda till störningsrisker

Fungerar verksamheten även vid störningar?
MSB har tillsammans med landstinget i Västra Götaland drivit projektet ”Kontinuitetshantering i praktiken” för att utveckla metodstöd.

SOS dynamiska resurs larmar närmaste enhet

Under 2015 hoppas SOS Alarm att systemet med dynamisk resurshantering är igång över hela landet.

Kommunal kritiskt till förändringshysteri

Kommunals medlemmar inom Räddningstjänsten Väst har varit kritiska till förändringarna av utryckningsorganisationen.

Centraliserad krisledning kan fungera bra

– Forskningen har kanske avskrivit centraliserad respons på en kris för tidigt.
Det säger Edward Deverell, forskare vid Försvarshögskolan, som studerat hur olika organisationer anpassar sig till utmaningar i kris.

Kärlek och korv mot stenkastning

Vad ska man behandla hat med, om inte kärlek.
Kravallerna i Husby nådde vapenvila. En hjälp var omtanke och grillade korvar.

Effektivitet och ekonomi talar för förbund

Effektivare, möjlighet hålla specialistkompetens och inte minst ekonomiskt fördelaktigt.
Det tycks, sett till diskussionen på Brand, vara de stora fördelarna med räddningstjänstförbund.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen