Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Stoppdatum för annonser ändrat

Nästa nummer kommer ut 10 mars, det innebär att sista datum för annonsbokning ändrats.

Ersättningen klar för oljeutsläppet på Tjörn

Frågan om ersättning för kostnaderna för miljöräddningsarbetet och saneringen i samband med oljeutsläppet som nådde land i Kyrkesund 2011 har nått sin lösning. Svenska och danska staten ersätts med 105 miljoner kronor.

Många erfarenheter rikare

Det väsentliga har varit att lära av det som sker och se till att olyckorna inte upprepas.
Ulf Erlandsson har i många år bidragit till ett brandsäkrare Sverige.

Kriskommunicerade via privata Facebook

Norberg var på flera sätt den kommun som drabbades hårdast av den samhällskris skogsbranden orsakade.
– Vi hade akut krisläge i sju dygn och då handlade det enbart om vård och omsorg för de som behövde det samt krishantering, inget annat, säger kommunalrådet Åsa Eriksson.

Så fördelas kommande krisberedskapsanslag

MSB har fattat preliminärt beslut om fördelning av krisberedskapsanslaget. 436 miljoner kronor är därmed öronmärkta bidrag under de närmaste fyra åren.

Möjligt att förelägga om takskydd med stöd av LSO

Kan man förelägga om takskyddsanordning med stöd av Lagen om skydd mot olyckor?
– Vi tror det finns möjlighet, men är långt ifrån säkra på utgången och ser gärna att det prövas, säger Patrik Perbeck, enhetschef på MSB.

Skiljer sotning och kontroll

Fler kommuner skiljer rengöring och brandskyddskontroll åt vid upphandling. Två som gjort det är Södertörns brandförsvarsförbund och Storgöteborgs räddningstjänst.

Knopargajarna blir fler med eget nätverk

Redan 2008 startades nätverket Knopargajarna för kvinnliga sotare. Då var man inte så många men sedan dess har antalet kvinnor inom yrket mer än fördubblats. Bland annat genom en Facebook-sida har nätverket har fått ny skjuts.

Efterlyser operativt krisberedskapsanslag

Det var två saker som kom upp när länsstyrelsen i Västmanland, Sveriges kommuner och landsting och MSB i slutet av november inbjöd till seminarium för att tillvarata och utbyta erfarenheter från den stora skogsbranden.

"Förstod inte hur stor branden var"

Bristande lägesbild – räddningsledningen förstod inte hur stor branden var – och brister i samordningen av de resurser som fanns bidrog till att skogsbranden i Västmanland blev den största i modern tid.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen