Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Inget heltäckande skydd - partiklar förbi larmställ

Hudexponeringen av brandpartiklar och PAH-ämnen är betydande för lärare och elever inom MSBs övningsverksamhet.
En studie visar att olika små partiklar, en del av dem cancerogena, letar sig förbi larm- och underställ.

Information effektivt som maktmedel

Parallellt med markkonflikten i Ukraina pågår ett ”informationskrig”. Det har aktualiserat frågan om psykologiskt försvar och MSB har påbörjat utbildning av beredskapsorganisation i analys av påverkan från främmande makt.

Besök hos Tryggheten

2009 började inflyttningen i Trygghetens hus. Tjugofyra7 berättade då om en bred satsning på praktisk samverkan i vardag och kris. Nu har snart sex år gått. Hur blev det?

Översvämning ett hot Edsbyn lever med

Orten är utpekat riskområde för översvämning. Risken är en realitet. Kommunen räknar med översvämning i Edsbyn ungefär vart femte år.

Ny turné för skärpt tillsyn

Ett skäl till att MSB gav ut tillsynshandboken var att komma till rätta med de brister som Haverikommissionen kritiserar efter branden på HVB-hemmet i Norrtälje. För att stötta kommunernas förändringsarbete ger sig MSB ut på en ny turné.

Myndigheter brast i tillsyn

Vid branden på ett hem för psykiskt funktionshindrade i Norrtälje i augusti 2013 omkom tre personer. Brister i tillståndsprövning och tillsyn hos ansvariga myndigheter bidrog till den tragiska utgången enligt Haverikommissionen.

Branden skulle inte behövt få den utgången

– Med tydliga regler skulle branden på HVB-hemmet I Norrtälje aldrig behövt få så allvarliga konsekvenser, säger Patrik Perbeck, enhetschef på MSB.

Bara en skola kvar?

En skola eller två? Det är frågan.
MSB gör en översyn om både Sandö och Revinge ska driva utbildning i framtiden.

Investeringar krävs för långsiktighet

MBSs budget för själva utbildningen ligger på drygt 200 miljoner.

I huvudsak klaras den, beläggningen på utbildningarna är bra. Det som dragits med underskott är internaten.

SMO-studenter får jobb – fler i räddningstjänst

De flesta SMO-studenter får jobb, och allt fler inom kommunal räddningstjänst.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen