Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Direktiv om utredning efter skogsbranden

Regeringen har beslutat om direktiv för den utredning som ska utvärdera hanteringen av branden och i förlängningen stärka svensk krisberedskap. Dessutom ges ytterligare 60 miljoner för att täcka kostnader i samband med skogsbranden.

En rå och ohjärtlig ton

En rå men hjärtlig ton, är det bra?
– Det är bullshit, säger Ola Mårtensson, utbildare i ledarskap.

Fråga inte: Hur mår du?

Lämna olycksoffren ifred den första tiden. Fråga inte: Hur mår du? Eller: Hur känns det? Erbjud en kopp kaffe och en filt. Och istället för att kalla in psykolog kanske den drabbade ska spela Tetris på mobilen eller surfplattan.

Insatsbeslut kostar samhället miljoner

— Hur mycket pengar lägger kommunerna på att förebygga och förhindra självmord jämfört med vad det satsas på rökdykning. Hur många utvecklar Jönköpingsmodellen mot suicid?

MSB vill se ökade 2:4-satsningar

I nya inriktningen för 2:4-anslaget lyfter MSB behovet av fortsatt utveckling av krisberedskapen regionalt och lokalt kommande mandatperiod. MSB vill se ökad långsiktighet, bättre samordning och dialog mellan länsstyrelser och kommuner. Både i planering och genomförande av åtgärder.

Ingen välfärd utan hederliga byråkrater

Demokrati betyder nästan ingenting. Avgörande för välfärden och mänsklig lycka är en fungerande statsförvaltning – det vill säga hederliga, rättvisa och kompetenta statstjänstemän.

Värmland startar Tryggt och säkert län

Värmland har startat samverkansprojektet Tryggt och säkert län. Målet är att utveckla en modell för systematiskt faktabaserat säkerhetsarbete.

Tål inga avbrott - satsar på vardagskontinuitet

Störningar inträffar. Inom sjukvården kan de vara känsliga.
För att öka robustheten har landstinget i Kronoberg anammat praktiskt inriktad kontinuitetsplanering.

Effektivisering kan leda till störningsrisker

Fungerar verksamheten även vid störningar?
MSB har tillsammans med landstinget i Västra Götaland drivit projektet ”Kontinuitetshantering i praktiken” för att utveckla metodstöd.

SOS dynamiska resurs larmar närmaste enhet

Under 2015 hoppas SOS Alarm att systemet med dynamisk resurshantering är igång över hela landet.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Kontakt
Redaktionen