Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Social oro hotar säkerhetsmålen

Social oro hotar de nationella säkerhetsmålen och utmanar det svenska krishanteringssystemet.
– Underförstått: svenska krishanteringssystemet klarar inte av att hantera social oro, säger konsulten Åke Jacobsson, tidigare räddningschef och kommundirektör i Göteborg.

Datatjänster i Rakel testas

Strömma video, skicka patientjournaler och ladda upp kartor.
Möjligheten till tjänsterna ingår i ett pilotprojekt för ökad datakapacitet i Rakel.

Räddningsledare A genusgranskas

Hur jämställd är utbildningen Räddningsledare A? Det ska MSB ta reda på.
Slutsatserna kommer att påverka hela myndigheten.

Fler med i nätverk för jämställdhet

Intresset är stort för att gå med i nybildade Nätverket jämställda räddningstjänster.

Spridning för mångfaldsarbete

Tjugotalet räddningstjänster lät sig inspireras när projektet Självklart hade spridningskonferens.

Brandskum hotar dricksvattnet

Farliga ämnen från brandskum utgör idag största hotet mot dricksvattnet. Livsmedelsverkets enkät till kommunerna pekar på att en tredjedel av befolkningen kan ha problem med dricksvattnet.

Bättre förberedelse för att klara oljeolycka

Väsentligt för att hantera en olycka är att vara förberedd.

Utvärderingen av oljepåslaget på Tjörn visar att flera viktiga aktörer inte var det.

Film ska höja kunskap om nationens beredskap

Nationens beredskap.
Titeln förpliktigar. Och filmen ger en både snabb och bred överblick över våra nationella resurser.

Landsting ska dirigera ambulans i egen regi

Tre landsting kommer att ta över ambulansdirigeringen i egen regi nästa år.
Ett av skälen som anges är att inget händer med alarmeringstjänstutredningen.

Flexibilitet för att klara deltidens beredskap

Flexiblare anställning och utbildning, ökad samverkan med andra beredskapsfunktioner och nyttjande av frivilliga krafter framhålls som viktiga för att klara beredskapen.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Kontakt
Redaktionen