Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Med fokus på tydligt ledarskap

– Svensk räddningstjänst tror man ska jobba max sex timmar som räddningsledare och sen bli avlöst för det finns ingen som orkar mer. Men då har man inte förstått vad det handlar om.

Information kräver stora resurser

Information och kommunikation kräver mycket mer resurser än man kan föreställa sig. Det är en av många lärdomar Sala kommun dragit efter skogsbranden.

FRG viktig resurs

Frivilliga blev en viktig resurs under skogsbranden. Med FRG Västmanland som samordnande engagerades frivilliga resursgrupper från hela Mellansverige.

70-tal MSB-anställda gav stöd vid insatsen

Skogsbranden satte även MSB på prov. Totalt var ett 70-tal anställda engagerade någon gång under insatsen.
– Vi har väldigt många kompetenser på myndigheten. Och när vi går upp i särskild organisation, då blir vi starka, säger Mikael Tofvesson, chef för omvärlds- och beredskapsenheten.

Alla kommer att dra lärdomar

– Det var fantastiskt med allt frivilligarbete, alla myndigheter och kommuner. Ett väl fungerande stabsarbete och samverkan, det tror jag hela krisberedskapssverige kommer att dra viktiga lärdomar av.

Utvecklade system för fältinventering

Under skogsbranden sattes ett system upp för inventering av utplacerade resurser. Funktionen kom även att användas vid översvämningarna i Halland.

Det rådde extrema brandriskvärden

Under det som nu kallas den ”svarta måndagen” nådde brandriskindexet Fire Weather Index ett uppmätt värde på över 43. Ett värde som egentligen inte finns i skalan. Tidigare under veckan hade det varit uppe i 33, men på söndagen nere i 21.

Hela samhället mobiliserade mot skogsbranden

Vid skogsbranden mobiliserades alla delar av samhället, kommuner, myndigheter, frivilliga och företag. Ett av dessa var Westinghouse som ställde upp med administrativt stöd till insatsledningen i Ramnäs.

F21 släckte bränder och anlade vägar

F21 i Luleå var en stor resurs vid skogsbranden. Det tog fordonskolonnen med fem långtradare, fyra brandbilar och ett antal personbilar 18 timmar att ta sig till Ramnäs.

Väntade besök ger resultat

MALMÖ I höst når Räddningstjänsten Syd 60 000 hembesök sedan 2010. Samtidigt hade förbundet förra året för första gången färre än 300 bostadsbränder. Två omkom, vilket sett till invånarantalet är en låg siffra.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Kontakt
Redaktionen