Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

- Var inte så orolig för bilar med andra bränslen

Stäng av motorn, koppla bort batteriet.

Traditionella åtgärder vid trafikolycka gäller även för fordon med alternativa bränslen.

Upploppen pressande för brandmännen

Oroligheter som i Husby utsätter brandmän för stora påfrestningar både fysiskt och psykiskt. Det är inte bara stenkastning och hot som upplevs pressande. Att släcka i tumult, omgiven av stora folkmassor är mentalt stressande.

”Vi ska inte ge oss in i hotsituationer”

Anlagda bränder i bilar och containrar hör till vardagen för räddningstjänsten i Stockholm. Natten mellan 19 och 20 maj inträffade fler bränder än normalt, men inget tydde på att det skulle eskalera till oroligheter som omfattade hela Stockholms län.

Striden om sotningen

Sotningsmonopolet är satt under press. I allt fler kommuner ramlar det in ansökningar om egensotning som ska utföras av en annan sotare än den kommunen skrivit avtal med.
En del säger blankt nej medan andra drunknar i ansökningar.

Skolbränder komplext problem

Minst hälften av skolbränderna är anlagda.
Ett forskningsarbete som pågått i fem år konstaterar att problematiken är komplex och kräver åtgärder på fler områden.

- Den enskilde måste ta mer ansvar

Den enskildes ansvar kan behöva poängteras än mer. Frågor kring social oro kommer att bli vanligare.
Det tror Stefan Anering, ny enhetschef för den enskildes säkerhet på MSB.

Så tycker andra om alarmeringsutredningen

Alarmeringstjänstutredningen gick ut till 115 remissinstanser. Ytterligare 21 organisationer har lämnat yttranden. Här är några av dem i korthet.

MSB vill ta över alarmeringstjänsten

MSB anser att en statlig alarmeringstjänst bör placeras hos – MSB.
– Vi ser många fördelar med att integrera alarmeringstjänsten i MSB.  Jag ser att det skulle kunna bli riktigt bra, säger generaldirektör Helena Lindberg.

Döms öka bemanningen nattetid på vårdboende

Räddningstjänsten gick på nyttjanderättshavaren och krävde ökad bemanning nattetid på äldreboendet. Vårdbolaget anser att föreläggandet ska riktas mot fastighetsägaren och kräva installation av sprinkler. Både länsstyrelsen och nu Förvaltningsrätten ger räddningstjänsten rätt.

Blåljus-TV - action och budskap

Blåljusprogrammen behåller sitt grepp om tittarna. De räddningstjänster som medverkar ser en chans att föra ut sitt brandskyddsbudskap. Samtidigt framförs kritik mot att serierna ibland ger en missvisande bild av yrket.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen