Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

IT-incidenter ska rapporteras från årsskiftet

Krav på incidentrapportering från årsskiftet. Offentliga organisationer ska redovisa sitt informationssäkerhetsarbete. Sverige ska driva på för ökad säkerhet inom EU.
Det var några besked från inrikesminister Anders Ygeman.

Släpp in kommuner och landsting i säkerhetsarbetet

– Släpp in kommuner och landsting i säkerhetsarbetet.
Uppmaningen kommer från Per Mosseby, SKL.

Hård kritik från Riksrevisionen

Svenska myndigheters arbete med informationssäkerhet är inte vad det borde vara.
Det konstaterade Riksrevisionen efter en granskning förra året.

Ronneby tvingades stänga vattenverket

Ronneby drabbades hårt av PFAS-ämnen från brandskum som används F 17s brandövningsplats i Kallinge. Där hittades höga halter av PFAS i drickvattnet och kommunen beslöt snabbt stänga vattenverket i Kallinge.

Villaägaren har "ruinansvaret"

Brinner ditt hus ner är du ansvarig för det som händer när räddningstjänsten gjort sitt.

"Kommunen gömmer sig bakom LSO"

De i Hamre som drabbats av brandskum i dricksvattnet är besvikna på kommunens agerande. Särskilt beslutet att lägga ansvaret för provtagning och sanering på villaägaren vars hus brann upp.

Vi har blivit försiktigare

Försiktighetsprincipen har blivit åtskruvad ett snäpp.
Det säger Lennart Juhlin, räddningschef i Norrhälsinge räddningstjänst efter insatsen i Hamre, där dricksvattenbrunnar förorenades av brandskum.

Förgiftat dricksvatten

– Det är inte bra om något släckvatten kommer ner i grundvattnet, men skum är värre eftersom det dessutom tvättar ur och för med sig miljöfarliga ämnen vid en brand.

Fotograferades när hon låg blödande

Åskådare som fotograferar och filmar med mobiltelefonen på olycksplatser har blivit ett allt mer uppmärksammat problem.
Men trots mångas frustration över företeelsen är beteendet svårt att komma åt, både för räddningspersonal och lagstiftare.

Drönare stör insatser

Det är inte bara fotograferande allmänhet som är ett problem vid olyckor.
Ett annat är drönare som kretsar i luften.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen