Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Ledningssystem inte = säkerhet

Ledare på högsta nivå har ett ansvar för att deras verksamhet bedrivs på ett säkert sätt.

Vill ha info i brevlådan

I Norrköping har kommunen genomfört två informationskampanjer om Seveso-anläggningar. Utvärderingen av kampanjerna visar att invånarna helst vill ha information i brevlådan.

Sverige har fått kritik från EU

Sverige har fått hård kritik för att man inte lever upp till Seveso-direktivet.

Insatsplanering i åtta steg

MSB hoppas att en ny vägledning ska bli ett stöd till kommunerna för bättre insatsplanering av Seveso-anläggningar.

En ny framtid - för alla

Många söker en ny framtid i Sverige. De senaste tre månaderna har över 100 000 människor anlänt.

"Nationellt inte förstått hur det är i vissa kommuner"

Personal går på knäna, 27 tillfälliga boenden har öppnats, runt 1 400 står i kö för SFI-utbildning. På längre sikt behövs mycket fler permanenta bostäder och skolplatser.
Malmö stad är hårt pressat av flyktingströmmarna.

Lägesbild viktigt underlag

En nationell lägesbild av flyktingsituationen levereras varje vecka, bland annat som underlag för regeringen.
Ett permanent asylboende för cirka 150 personer öppnas i Sandö.
Två påtagliga delar i ­MSBs arbete med flyktingsituationen.

Fakta som skakat om regeringen

MSB har haft en viktig roll under flyktingsituationen. Myndighetens nationella lägesbilder om den ansträngda situationen i landet har skakat om regeringen.

MSB vill göra avsteg i brandskyddet

För att snabbare kunna ordna flyktingboenden vill regeringen införa lättnader i de tekniska egenskapskraven för tillfälliga anläggningsboenden. Brandskyddskraven föreslås vara oförändrade, men MSB anser att det är rimligt med vissa anpassningar även där.

Frivilliga resurser inventerade

MSB har gjort en inventering av vilka resurser det finns inom frivilligheten som kan bidra till att det offentliga sköter sitt uppdrag bättre.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen