Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Viktigt att vara på plats i Ramnäs

– Man fick upp ögonen för vad samhället kan göra. Vilka resurser det finns, hemvärnet, militären och utan FRG vete tusan hur det fungerat. Lärorikt, säger Agneta Kumlin, närpolischef i Sala.

Brandriskskalan 1-5E inget för räddningstjänsten

Från och med söndagen hade insatsledningen stöd av skogsbrandsexpertis som bidrog med prognoser för hur branden kan förväntas bete sig de närmaste timmarna.

Chefen ska inte peta i detaljer

I Ramnäs skapades en gigantisk organisation, sannolikt den största någonsin inom svensk räddningstjänst.

Behövs nationell ledningsresurs

– Jag tycker att det skulle finnas ett nationellt stöd för ledning som kan avropas. Det är orimligt att varje kommun ska bygga upp en ledningskapacitet för att kunna hantera något liknande det här.

Med fokus på tydligt ledarskap

– Svensk räddningstjänst tror man ska jobba max sex timmar som räddningsledare och sen bli avlöst för det finns ingen som orkar mer. Men då har man inte förstått vad det handlar om.

Information kräver stora resurser

Information och kommunikation kräver mycket mer resurser än man kan föreställa sig. Det är en av många lärdomar Sala kommun dragit efter skogsbranden.

FRG viktig resurs

Frivilliga blev en viktig resurs under skogsbranden. Med FRG Västmanland som samordnande engagerades frivilliga resursgrupper från hela Mellansverige.

70-tal MSB-anställda gav stöd vid insatsen

Skogsbranden satte även MSB på prov. Totalt var ett 70-tal anställda engagerade någon gång under insatsen.
– Vi har väldigt många kompetenser på myndigheten. Och när vi går upp i särskild organisation, då blir vi starka, säger Mikael Tofvesson, chef för omvärlds- och beredskapsenheten.

Alla kommer att dra lärdomar

– Det var fantastiskt med allt frivilligarbete, alla myndigheter och kommuner. Ett väl fungerande stabsarbete och samverkan, det tror jag hela krisberedskapssverige kommer att dra viktiga lärdomar av.

Utvecklade system för fältinventering

Under skogsbranden sattes ett system upp för inventering av utplacerade resurser. Funktionen kom även att användas vid översvämningarna i Halland.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen