Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Utforskade Cern i tre år

Arbetserfarenhet från kärnforskningsanläggningen Cern har hög status.
Björn Vigström jobbade där i tre år. Som brandman.

Vill införa samverkansprincip

Vi har ansvars-, närhets-, och likhetsprincipen.
– Jag tycker vi inför en ny princip – samverkansprincipen, sade Åke Jacobsson på Mötesplats Samhällssäkerhet.

Vardagsolycka olyckligt begrepp

Under Mötesplats Samhällssäkerhet framfördes att begreppet vardagsolyckor, för att beskriva vanliga olyckor, borde undvikas.
– Det motverkar vikten att ta sig an problemet, säger Martin Kylefors, SP.

Driver ska utveckla krishanteringen

Revinge och Sandö tillsammans är en av sex plattformar där man ska kunna testa och utveckla krishanteringsförmågan i Europa.

Närhet viktigt för utbildning

Närhet är avgörande.
Det var beskedet från deltagarna när MSB hade tre hearingar om utbildningen.

Jönköping och frivilliga skrev avtal

2010 tog MSB initiativ till uppbyggnaden av regionala kompetenspooler med frivilligresurser.
Frivilliga automobilkårens (FAK) i Jönköpings län har byggt upp en sådan kompetenspool, en så kallad Motortransportenhet (MTE).

Meningslöst om inte behov stöttas

Utbildningen måste utvecklas utifrån de behov räddningstjänsten har. Om inte behoven stöttas är utbildningen rätt meningslös.
Det konstaterar Petter Nelin, biträdande projektledare i MSBs översyn av utbildningen inom skydd mot olyckor.

Vägledning ta emot internationellt stöd

Skogsbranden i Västmanland förra året satte Sveriges möjligheter att klara en större händelse på prov.
För framtida behov har MSB tagit fram Vägledning i att ta emot internationellt stöd.

Jämställdhet på lärandekonferens

Jämställdhetsarbete är temat när Räddningstjänsten Syd arrangerar en lärandekonferens den 10-11 mars i Malmö.

Mjukare asfalt kan minska trafikskador

Många skadas i fall- och cykelolyckor.
Trafikverket undersöker möjligheten att lansera mjukare asfalt.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen