Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Modell för samverkan sprids i landet

Indikatorer för samverkan efterlystes.
– Vi satte upp en vision om slutmålet. Sen backade vi tillbaka för att komma fram till vad varje aktör skulle göra i varje skede, säger Henrik Lidberg, Katastrofmedicinskt centrum (KMC) i Linköping.

Äga händelsen och lämna över ansvar - inbyggda tankefel

Ingen äger hela händelsen, ansvar för insats lämnas inte över.
– Det är inbyggda tankefel, säger Erik Cedergårdh, ställföreträdande räddningschef i Storgöteborg.

Klimatförändringar påverkar flyktingströmmar

Varje månad sedan maj förra året har varit den varmaste hittills globalt.
Och de ökade flyktingströmmar vi ser kan till viss del förklaras med ett förändrat klimat.

Ygeman kräver snabbt och beslutsamt agerande i kriser

En översyn av räddningstjänsten är nödvändig i flera avseenden.
Kommunal samverkan behöver utvecklas och räddningstjänsten bli mer effektiv och slagkraftig.

Webbforum om ny utbildning

Vad tycker du om förslaget på ny utbildning för deltidsbrandmän?

Lagen ett stöd vid samverkan

Flera lagstiftningar. Sekretess. Problem vid samverkan?
Icke, anser Lars Persson, jurist och lärare vid MSB Revinge.

Problem sällan nya "Dåliga att diskutera vad vi vill uppnå"

Tar vi lärdom av tidigare olyckor och kriser?
Christian Uhr, MSB, är tveksam.

Så lärde Buenos Aires av tidigare katastrof

Vid en tågkrasch i Buenos Aires 2012 dog 51 personer, 850 skadades. Efter en sådan händelse får ansvariga myndigheter alltid ta emot kritik.

Räddningstjänsten lär inte av sina olyckor

Svensk räddningstjänst måste bli bättre på erfarenhetsåterföring och lärande. Det var en slutsats som drogs på mötet som MSB kallat till med anledning av de tre dödsolyckorna vid räddningsarbete på väg.

Utbildning för deltidare föreslås kortas till sex veckor

Utbildningen för deltidsbrandmän kan förkortas till sex veckor.
Rökdykning ingår inte i grundutbildningen utan blir en lokal anpassning.
Utbildningen genomförs av MSB men på fler platser i landet och med fler studiealternativ.
Det är några förslag i den pågående översynen av utbildningen.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen