Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Fotoblogg lockade till jobb som deltidsbrandman

Osby och Lönsboda har rekryterat fem nya deltidsbrandmän: tre kvinnor och två män. En fotoblogg gav extra draghjälp.

Ny dom om skumsläckning och verksamhetsansvar

Ännu en skumsläckningsinsats har fått miljökonsekvenser och blivit föremål för frågan om vem som är verksamhetsutövare. Kommun och länsstyrelse anser att det är den branddrabbade, men det beslutet har Mark- och miljödomstolen upphävt.

Kontinuitetsarbete i vardagen "Personalen extremt engagerad"

Begrepp som kontinuitetshantering, risker och kriser användes inte.
Inför de anställda bröts frågorna ner till att trygghetslarmen skulle fungera, maten stå på bordet.

Försämrad katastrofmedicin behöver nationella riktlinjer

Hur hänger krisberedskap och katastrofmedicin ihop? Är det dags att skrota begreppet katastrofmedicin och i stället tala om samhällsstörningar. Flera var inne på det under seminariet Bomber och granater – vad ska sjukvården klara av? på Mötesplats Samhällssäkerhet 2015.

"I stan fungerar allt"

Efter stormen Simone 2013 ställde sig Göteborg stad frågan: vad ska våra medborgare klara själva vid en kris? Det mesta i tre dygn blev svaret och som en konsekvens av det startades kampanjen 72 timmar.

Tunneln ser ljuset – från miljöskandal till verklighet

Arbetet startades för 23 år sen, en miljöskandal satte stopp i åtta år. Men nu är det dags; 13 december öppnas tågtunneln genom Hallandsåsen för trafik.

Källkritik vapen mot kampanjer

Sverige är utsatt för omfattande påverkanskampanjer från ryskt håll. Det sker genom falska konton i sociala medier från så kallade "trollfabriker", planterade osanna nyheter och politik.

Ledningssystem inte = säkerhet

Ledare på högsta nivå har ett ansvar för att deras verksamhet bedrivs på ett säkert sätt.

Sverige har fått kritik från EU

Sverige har fått hård kritik för att man inte lever upp till Seveso-direktivet.

Insatsplanering i åtta steg

MSB hoppas att en ny vägledning ska bli ett stöd till kommunerna för bättre insatsplanering av Seveso-anläggningar.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen