Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Vägledning hantera våld och terror brådskar

En vägledning för hur våld och terrorattentat ska hanteras är på gång.
Men det tar för lång tid, tycker räddningstjänsten.

- Vill veta hur arbetet ska få genomslag

Socialstyrelsen tvekar inte om själva arbetet kring plötsligt dödligt våld och terrorattentat, men vill få klarhet i vilket format det ska utmynna i, om det är en nationell strategi eller vägledning.
Det betonar Johanna Sandwall, krisberedskapschef på Socialstyrelsen.

Bättre metodstöd för informationssäkerhet

Pedagogiskt med fler mallar, samtidigt mindre komplext.
Så beskrivs det nya metodstöd för arbete med informationssäkerhet som ska bli klart före årsskiftet.

Sju skyddsvärda områden får krav på informationssäkerhet

Ny lag om informationssäkerhet berör sju skyddsvärda områden.
Ingen absolut sekretess för IT-incidentrapporter.
Det är några förslagen i utredningen om Nis-direktivet.

Räddningstjänsten ansvarig för förorening av dricksvatten

Räddningstjänsten är ansvarig för att dricksvattenbrunnarna i Hamre förorenades av brandskum. Det slår Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt fast i en dom.

Skrämmande prata arbetstider

Förändringsarbete för en hållbar olycks- och krishantering kör ihop sig utifrån föreställningar om vem som ska göra vad inom räddningstjänsten.

Forskare avlivar myter om brandskydd

Brandförebyggare måste utöka "verktygslådan" och höja nivån. Brandvarnare, handbrandsläckare och brandfilt kan vara relevant som slogan, men så många liv räddar det inte.

Ge personalen krisstöd

Informera även om ni inte har något att informera.
Uppdatera kontaktuppgifterna till personalens anhöriga.
Erbjud professionellt krisstöd

Argumentera bättre

Att tillsynen går på bakslag när de kräver skärpt brandskydd beror ofta på bristande argumentation. Man har inte i detalj kunnat visa på bristerna.

Lyft för helikopterstöd till civila insatser

Med de nya helikoptersystemen ska Försvarsmakten bli bättre på att ge samhället helikopterstöd.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen