Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Bädda för bästa hantering av incidenter

Sedan 2016 är det obligatoriskt för statliga myndigheter att rapportera IT-incidenter till MSB. Nästa år införs NIS-direktivet och då ska leverantörer av samhällsviktiga tjänster rapportera incidenter som har en betydande inverkan på kontinuiteten.

Misslyckad outsourcing

Lägga verksamhet i molntjänster utomlands är inget Mikael Odenberg rekommenderar.
– Jag skulle i flertalet fall avråda myndigheter från att slå in på den vägen. Den avrådan är grundad på egna smärtsamma erfarenheter.

Bränder och obehaglig stämning är vardag

Anlagda bilbränder och obehaglig stämning.
När larmet går är det ofta vad som väntar räddningstjänsten Storgöteborg. I bästa fall.

Enkel hjälp - bättre beredskap vid publika evenemang

En enkel blankett att fylla i för arrangörer när de söker tillstånd hos polisen.
Det ska hjälpa blåljusorganisationerna att ha relevant beredskap och höja säkerheten vid publika evenemang.

Stor uppgradering av Wis

I november släpps version 3 av Wis, Webbaserat informationssystem. Det medför förändringar i både utseende och funktionalitet. Samtidigt släpps en ny version av mobilappen som synkroniseras med webbversionen.

Sju län i utökat samarbete

Räddningstjänsterna i södra Sverige suddar ut gränserna ytterligare och bildar ett nytt nätverk mellan sina respektive räddsam-organisationer.

Lokal närvaro och muskler med Räddsam F

Räddsam F har blivit en självklar trygghet för en lång rad småländska räddningstjänster.

Vägledning revideras

– Jag ser mest likheter när jag jämför vårt pågående revideringsarbete med Oskarshamnsmodellen. Jag ser därför gärna att vi kan involvera Oskarshamn och deras operativa kompetens i arbetet, säger Erik Egardt, MSB.

Släcker bränder i gasfordon efter fransk modell

Oskarshamn tagit fram ett koncept för säker släckning av bränder i gasfordon. Konceptet är en anpassning till svenska förhållanden av ett franskt utvecklingsarbete.

Civilbefolkningen kan inte skyddas

Sverige kan inte fullt ut skydda civilbefolkningen vid ett väpnat angrepp. Den bedömningen gör MSB i en rapport till regeringen.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen