Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Varning i bilstereon underlättar utryckning

Några av utryckningsfordonen i Stockholm får det lättare att ta sig fram i trafiken under våren — åtminstone om det nya varningssystemet Evam fungerar som det är tänkt.

Klimat och miljö störst påverkan på olycksutvecklingen

Klimat och miljöutmaningar kan vara den absolut största och mest konkreta förändringsfaktorn som kommer att forma utvecklingen inom räddningstjänsten fram till 2030.
Det tror författarna till en framtidsstudie med fokus på kommunal räddningstjänstorganisation som MSB låtit göra.

Olyckor under insats ska förhindras - ny vägledning

Räddningspersonals arbete under insatser i trafiken ska bli säkrare. Både vid olycksplatsen och under utryckning.
En vägledning med rekommendationer för ökad säkerhet har tagits fram av MSB, Trafikverket och Brandskyddsföreningen.

Allmänheten ska förberedas om kriget kommer

MSB har fått regeringens uppdrag att ta fram ett nationellt informationsmaterial med konkreta tips på vad varje privatperson kan göra för att förbereda sig inför kriser och höjd beredskap.

MSB begär ökat anslag

I budgetunderlaget till regeringen begär MSB ökade anslag med sammanlagt 284 miljoner kronor för åren 2018-2020.

Svag insikt om elberoende

Vilka samhällsviktiga funktioner bör ha reservkraft?
Det var en av frågorna som ventilerades när MSB arrangerade Reservkraftsdagen.

Bilden av yrket måste förändras

Bilden av yrket brandman måste förändras, det är det viktigaste för att få in fler kvinnor i yrket.
Den uppfattningen tycktes man överens om på NJR-seminariet (Nätverket jämställd räddningstjänst).

Kraftigt minskade anlagda bränder efter satsning

 I Gästrikland har antalet anlagda bränder mer än halverats. Och det är ingen slump.
I högsta grad bidragande var när brandmästare Per Ringqvist även blev polis.

Brister i likvärdighet - så blir räddningstjänsten effektivare

En mer effektiv och likvärdig räddningstjänst.
Bättre förutsättningar att rekrytera deltidsbrandmän.
Utveckla samverkan inom blåljusområdet.
Det är huvuddrag i den utredning om effektivare räddningstjänst som regeringen beslutat om.

Förstärkt medmänniska - trend som väntas öka

Förstärkt medmänniska i Medelpad är en föregångare.
Och samverkansformen mellan medborgare och myndigheter är en trend som troligen kommer att öka. Det skriver forskningscentrumet Carer vid Linköpings universitet i en studie.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen