Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Vägledning för bra brandskydd redan vid byggnation

MSB och Boverket tar fram en vägledning för brandskydd i byggprocessen och webbutbildning i brandskydd.

Vad är viktigt att rädda när kulturbyggnad brinner?

Vilka inventarier är viktigast att rädda?
En väsentlig fråga vid brand; inte minst när kulturvärden hotas.

Vanligt med trakasserier mot anställda i myndigheter

Det är inte ovanligt att myndighetspersoner utsätts för trakasserier.
I en undersökning ligger andelen som utsatts för någon form av vad som kallas otillåten påverkan på 30-50 procent i de flesta tillfrågade myndigheter.

Prisad för bra tillsyn

Johan Hedin, räddningstjänsten Skåne Nordväst, utsågs till årets tillsynsförrättare på Förebyggandekonferensen.
– Kul, jag gillar ju förebyggande, säger pristagaren.

Vem styr bakom portarna?

Räddningschefer anser inte att de klarar hela uppdraget och politiker intresserar sig mest för utryckningar.
Det beskrivs i en studie som Ulrika Jansson, Centrum för genusforskning vid Karlstads universitet, gjort.

Deltidsutbildning upphandlas

Förslaget att förlägga halva grundutbildningen för deltidare på MSBs skolor Revinge och Sandö fick ett negativt gensvar.
MSB har lyssnat på kritiken och provar möjligheten att upphandla merparten av utbildningen hos ett antal kommuner.

Våldsbejakande extremism bör ligga hos Brå

MSB vill inte ha ansvaret för samordningen av arbetet med våldsbejakande extremism. Det hör snarare hemma hos Brottsförebyggandet rådet (Brå) anser MSB.

Deltidsrekrytering genom webbportal

MSB och SKL håller på att ta fram en webbportal som hjälp för rekrytering av deltidsbrandmän.
I portalen ska alla kommuner kunna informera om när de söker personal samt att det ges information om yrket.

Satsning på virtuell teknik i utbildningen

MSBs gör en satsning på simulering med VR-teknik (virtual reality) i utbildningen.

Valet 2018 i fokus för MSB

Det svenska riksdagsvalet 2018 kommer att ligga i fokus för MSBs arbete med påverkanskampanjer.
Bakgrunden är inte minst försöken att påverka det amerikanska presidentvalet. Inledande möten har redan hållits med Valmyndigheten.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen