Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Ansvar vid terrorism ska kartläggas

I arbetet mot terrorism har MSB fått ett regeringsuppdrag.
MSB ska verka för samordning av risk- och sårbarhetsarbete för att ge ökad trygghet i offentliga miljöer.

Så blir nya utbildningen för deltidsbrandmän

Utbildning för brandmän i beredskap planeras till åtta platser i landet.
Innan årsskiftet ska MSB ha klart med vilka som blir de övriga sex utbildningsorterna, förutom Sandö och Revinge.

20 miljoner till forskning om informationspåverkan

MSB satsar 20 miljoner kronor på forskning om informationspåverkan.

– Vi måste överbrygga kulturella gap

Förståelse för varandras uppgifter och arbetsmetoder behöver utvecklas, anser MSBs tillfällige generaldirektör Nils Svartz.

– Det måste gå att kommunicera i alla lägen

Behovet av att överföra datakommunikation i ett säkert nät, det som i dag är Rakel, ska tillgodoses.
MSB anser att den nya kommunikationslösningen ska ha en huvudman.

Skyldighet ansluta till Rakels efterföljare

Samhällsviktiga verksamheter blir skyldiga att anslutna till det utvecklade system som ersätter dagens Rakel.
Staten ska ha kontroll över kommunikationslösningen med MSB, Teracom och Trafikverket i ansvarsroller.
Det är några förslag i utredningen "Kommunikation för vår gemensamma säkerhet".

Bädda för bästa hantering av incidenter

Sedan 2016 är det obligatoriskt för statliga myndigheter att rapportera IT-incidenter till MSB. Nästa år införs NIS-direktivet och då ska leverantörer av samhällsviktiga tjänster rapportera incidenter som har en betydande inverkan på kontinuiteten.

Misslyckad outsourcing

Lägga verksamhet i molntjänster utomlands är inget Mikael Odenberg rekommenderar.
– Jag skulle i flertalet fall avråda myndigheter från att slå in på den vägen. Den avrådan är grundad på egna smärtsamma erfarenheter.

Bränder och obehaglig stämning är vardag

Anlagda bilbränder och obehaglig stämning.
När larmet går är det ofta vad som väntar räddningstjänsten Storgöteborg. I bästa fall.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen