Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Räddningstjänsten ansvarig för förorening av dricksvatten

Räddningstjänsten är ansvarig för att dricksvattenbrunnarna i Hamre förorenades av brandskum. Det slår Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt fast i en dom.

Skrämmande prata arbetstider

Förändringsarbete för en hållbar olycks- och krishantering kör ihop sig utifrån föreställningar om vem som ska göra vad inom räddningstjänsten.

Forskare avlivar myter om brandskydd

Brandförebyggare måste utöka "verktygslådan" och höja nivån. Brandvarnare, handbrandsläckare och brandfilt kan vara relevant som slogan, men så många liv räddar det inte.

Ge personalen krisstöd

Informera även om ni inte har något att informera.
Uppdatera kontaktuppgifterna till personalens anhöriga.
Erbjud professionellt krisstöd

Argumentera bättre

Att tillsynen går på bakslag när de kräver skärpt brandskydd beror ofta på bristande argumentation. Man har inte i detalj kunnat visa på bristerna.

Lyft för helikopterstöd till civila insatser

Med de nya helikoptersystemen ska Försvarsmakten bli bättre på att ge samhället helikopterstöd.

Civilt och militärt spränger gränserna

I skuggan av en rad terrordåd runt om i Europa tränar Försvarsmakten och det civila samhället på att hantera ett växande problem med olika sprängmedel.

MSB-team kan göra insatser i Sverige

Med kort varsel rycker MSB:s ammunitionsröjningsteam ut på avancerade uppdrag runt om i världen.
Men om behovet uppstår skulle teamen kunna verka också inom Sveriges gränser.

Avgörande sekunder

Fem sekunder. Hur du agerar inom den korta tidsrymden kan avgöra om du överlever eller inte.

Större ansvar vid terror för Storstockholms brandförsvar

Storstockholms brandförsvar ska ta en aktiv och tydlig roll vid terrorhändelser.
Attentatet på Drottninggatan 7 april blev första skarpa läget.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen