Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Etnicitet inte en kompetens

– Att prata spanska är en kompetens. Att vara född i Mexiko är det inte.

Efterfrågad lotta tar större plats igen

Svenska Lottakårens medlemsantal har genom åren stadigt sjunkit.– Men för första året på länge är nyrekryteringen större än de som lämnar så nu kan vi bara se framåt, säger Barbro Isaksson, avgående rikslottachef.

Bättre kunskap om funktioner ger effektivare Rakel

Rakel i sig fungerade bra under skogsbränderna, men kommunikationen kan bli bättre om fler funktioner i systemet används.
Det framhölls i en paneldebatt under Rakeldagen.

Lösningar för att förbättra kapaciteten i Rakel

I vissa situationer kan begränsningar uppstå i Rakelsystemets täckning och kapacitet.

Mobila tjänster i Rakel till sommaren?

Målet är att Rakel till sommaren ska kunna erbjuda mobila datatjänster.
Det föreslås ske genom att ansluta till Trafikverkets kommunikationslösning.

Nya mobila basstationer förstärker nätet

Nya mobila basstationer för akuta behov av nätförstärkning i Rakel är på gång.
Tre stationer håller på att tas fram, en prototyp av modellen Mobas visades på Rakeldagen.

Beslut om nya Rakel behövs nu, anser Eliasson

Dan Eliasson var tydlig i sitt budskap till regeringen under Rakeldagen.
– Många har förväntningar på utvecklingen av nästa generations Rakel. Det kräver politiska beslut, och de besluten måste i princip fattas här och nu, sade han.

Sjunger ut om säkerhet

Tänk på brandvarnare, flytväst och cykelhjälm!
Brandmannen Kristina Gissler i Attunda sjunger fram budskapen och blev årets Knivstabo.

Brandman yrkesspår på SFI

SFI:s yrkesspår brandman och en uppföljande gymnasiekurs i akut omhändertagande gör att fler nyanlända i Uddevalla tidigt kan få lära sig mer om brandmanna­yrket.

Torsby ger hemtjänsten ansvar vid evakuering

Risken för evakueringar ledde till att hemtjänsten i Torsby fått en tydligare roll i säkerhetsarbetet. 

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen