Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Bättre metodstöd för informationssäkerhet

Pedagogiskt med fler mallar, samtidigt mindre komplext.
Så beskrivs det nya metodstöd för arbete med informationssäkerhet som ska bli klart före årsskiftet.

Sju skyddsvärda områden får krav på informationssäkerhet

Ny lag om informationssäkerhet berör sju skyddsvärda områden.
Ingen absolut sekretess för IT-incidentrapporter.
Det är några förslagen i utredningen om Nis-direktivet.

Fyra områden regeringen satsar på i budgeten

I regeringens budgetproposition för 2018 får MSB 100 miljoner mer i anslag jämfört med 2017.
Merparten av anslagsökningen ska användas för informationssäkerhet, psykologiskt försvar, räddningstjänst och befolkningsskydd.

Nyutgivet

Här är nyutgivna publikationer från MSB som kan laddas ner eller i ett fall även beställas som trycksak.

Ny kompetens via tävling i cybersäkerhet

Ett svenskt lag från Försvarshögskolan kom trea i den internationella cybersäkerhetstävlingen Cyber Student Challenge i Genève.

Räddningstjänsten ansvarig för förorening av dricksvatten

Räddningstjänsten är ansvarig för att dricksvattenbrunnarna i Hamre förorenades av brandskum. Det slår Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt fast i en dom.

Skrämmande prata arbetstider

Förändringsarbete för en hållbar olycks- och krishantering kör ihop sig utifrån föreställningar om vem som ska göra vad inom räddningstjänsten.

Forskare avlivar myter om brandskydd

Brandförebyggare måste utöka "verktygslådan" och höja nivån. Brandvarnare, handbrandsläckare och brandfilt kan vara relevant som slogan, men så många liv räddar det inte.

Ge personalen krisstöd

Informera även om ni inte har något att informera.
Uppdatera kontaktuppgifterna till personalens anhöriga.
Erbjud professionellt krisstöd

Argumentera bättre

Att tillsynen går på bakslag när de kräver skärpt brandskydd beror ofta på bristande argumentation. Man har inte i detalj kunnat visa på bristerna.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Kontakt
Redaktionen