Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Stort intresse för utbildning i informationssäkerhet

I november-december genomfördes en pilotutbildning i informationssäkerhet på strategisk nivå vid Försvarshögskolan.

Jobbet efter bränderna

Stöd till drabbade, ersättningsärenden, återställning av mark, hantering av loggar – Gävleborgs samordningskansli har haft och har ett digert arbete efter sommarens skogsbränder.

Etnicitet inte en kompetens

– Att prata spanska är en kompetens. Att vara född i Mexiko är det inte.

Efterfrågad lotta tar större plats igen

Svenska Lottakårens medlemsantal har genom åren stadigt sjunkit.– Men för första året på länge är nyrekryteringen större än de som lämnar så nu kan vi bara se framåt, säger Barbro Isaksson, avgående rikslottachef.

30 år sedan historisk insats i Armenien

För 30 år sedan i dag inledde den svenska styrkan insatsen efter jordbävningen i Armenien. 

Bättre kunskap om funktioner ger effektivare Rakel

Rakel i sig fungerade bra under skogsbränderna, men kommunikationen kan bli bättre om fler funktioner i systemet används.
Det framhölls i en paneldebatt under Rakeldagen.

Lösningar för att förbättra kapaciteten i Rakel

I vissa situationer kan begränsningar uppstå i Rakelsystemets täckning och kapacitet.

Mobila tjänster i Rakel till sommaren?

Målet är att Rakel till sommaren ska kunna erbjuda mobila datatjänster.
Det föreslås ske genom att ansluta till Trafikverkets kommunikationslösning.

Nya mobila basstationer förstärker nätet

Nya mobila basstationer för akuta behov av nätförstärkning i Rakel är på gång.
Tre stationer håller på att tas fram, en prototyp av modellen Mobas visades på Rakeldagen.

Beslut om nya Rakel behövs nu, anser Eliasson

Dan Eliasson var tydlig i sitt budskap till regeringen under Rakeldagen.
– Många har förväntningar på utvecklingen av nästa generations Rakel. Det kräver politiska beslut, och de besluten måste i princip fattas här och nu, sade han.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen