Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Kan vara bättre att inte släcka

– Ja. Var det korta svaret från Anna Kärrman, docent i miljökemi, på publikfråga om allt brandsläckningsskum är farligt.

Vattnet kan inte försäkras

Normalt är det en restvärdesledare som tar hand om saneringen efter en brand. Men inte om dricksvattnet förstörts. Grundvattnet kan inte försäkras.

Kartregister över privata brunnar

Efter insatsen i Hamre 2015 är risken för att släckvatten kontaminerar dricksvattnet högaktuell. Det finns ett publikt register med kartvisare som kan ge räddningstjänsten snabb tillgång till privata brunnars placering.

Mera pengar – totalförsvaret haltar anser MSB och SKR

Mera pengar.
En avgörande faktor för att få ett fungerande totalförsvar. Det är SKR och MSB överens om.

– Sätt fart på civilplikten

Sätt fart på civilpliktsutbildningen.
Det förordar Per-Erik Ebbeståhl.

Insatsledaren i Hamre friades

En oenig tingsrätt friade insatsledaren från ansvar för det förstörda dricksvattnet efter branden i Hamre 2015. Rättens ordförande anmälde skiljaktig mening och anser att insatsledaren visade allvarlig oaktsamhet och bör dömas till ett högt antal dagsböter.

SMHI utvecklar vädervarningen - tar hänsyn till påverkan

Ett nytt system för vädervarning har påverkan och konsekvenser med i beräkningarna.

Polisen tror på systemledning

Krav på systemledning ska göra räddningstjänsten slagkraftigare. Polisen konstaterar att det underlättar samarbetet.

Fler räddningsvärn behövs

En bra beredskap kräver viss överkapacitet av både materiel och personal.
Därför finns det behov av fler räddningsvärn.
Det skriver MSB i ett svar till regeringen.

Bred utbildning i skydd mot terrorattentat

Tillsammans med Polisen har MSB startat en utbildning på bred front i hur samhället försvårar och skyddar sig mot terrorattentat.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen