Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Fokus på riskutsatta - MSB och Socialstyrelsen i samarbete

En ny vägledning för brandsäker bostad och stärkt brandskydd för särskilt risk-​utsatta har publicerats.
Den här gången har MSB tagit stöd av Socialstyrelsen i arbetet.

Pandemin skapade digitala hembesök i Attunda

Sedan 2014 har Brandkåren Attunda gjort runt 4 000 hembesök om året.
Det sprack när pandemin slog till.
– Nu gör vi digitala hembesök i stället, säger Mats Kumblad, distriktschef i Sollentuna.

Så ska Rakel G2 möta behoven

MSB har presenterat förslag till lösning för nytt kommunikationssystem, kallat Rakel G2.

Nu finns samlat stöd för kommunal krisberedskap

Det finns mycket stöd att få — men det är väldigt utspritt och ibland svårt att hitta.
Därför håller MSB och SKR på att ta fram en digital handbok i kommunal krisberedskap.

Vill ha gemensamma omklädningsrum

Nästan hälften av kvinnorna i räddningstjänsten tycker inte att deras omklädningsrum håller samma standard som männens.

Attundas modell sprider sig

Attunda Brandkår har fått mycket uppmärksamhet för sin nya station i Sollentuna, som inte har separata omklädningsrum för män och kvinnor. Istället finns enskilda omklädningsbås och individuella duschbås för alla.

Perstorp bryter mot lagen - inget handlingsprogram sedan 2014

Perstorp har brutit mot lagen under de senaste två mandatperioderna.
Kommunen har inte tagit fram något handlingsprogram för räddningstjänst sedan valet 2014.

Container trygghet vid kris

En container kan trygga säkerheten vid kris.
Kall i Åre kommun är först i en regional satsning på lokala resurser för service och trygghet (SOT-punkter). Engagemang och samsyn har på förhållandevis kort tid resulterat i en Jämtlandsmodell sedan stormen Hilde 2013.

31 vill bli chef över MSB

31 personer vill bli chef för MSB.
Efter Dan Eliassons avgång har så många lämnat intresseanmälan till justitiedepartementet.

Länen i sex civil områden - myndigheter i beredskapssektorer

Sverige delas in i sex civilområden med utökat ansvar för sex länsstyrelser.
Statliga myndigheter delas in i tio beredskapssektorer med ansvar för samhällsviktiga verksamheter.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen