Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Beredskapsbuss ersätter skyddsrum

STOCKHOLM

Skyddsrummet har ersatts av en buss. Sveriges Televisions medieberedskap har moderniserats.

– Vi kan sända även om Kaknästornet slås ut, säger SVTs beredskapschef Niklas Krantz.

Medieberedskap viktigt för att hantera krisen

När en kris inträffar är behovet av information enormt stort. Medierna har då en viktig samhällsuppgift. För att säkra nyhetsförmedlingen finns en nationell medieberedskap.

Stöd till enskilda måste bli bättre

Informationen till allmänheten och stödet till den enskilde måste bli bättre.
Det sa Göran Tunhammar, landshövding i Skåne, på brandskyddsdagen i Revinge.

Annonskampanj för mångfald

MSB tar ny sats för locka fler kvinnor och personer med utomnordisk bakgrund till brandmannayrket.
– Vi har för få sökande från de grupperna, säger Tarja Nyström, MSB.
Därför genomförs en stor annonskampanj under en månad.

Miljödomstolen ger MSB rätt

Miljödomstolen ger MSB rätt i överklagande av ett Seveso-ärende.
En ansökan om utökad verksamhet hos ett företag i Varberg som länsstyrelsen i Halland godkänt undanröjs därför.

SRTC överens på vissa punkter med MSB

Efter SRTCs hot att anmäla MSB till Konkurrensverket har nu företaget och myndigheten träffats i ett möte.
– Vi är överens på vissa punkter och vi har generellt inget emot MSB. Mötet handlade mycket om att vi ville få återkoppling, säger Ola Johansson, vd för SRTC (Swedish Rescue Training School) i Skövde.

Många frågor om LBE-lagen

Brandfarliga och explosiva varor har hamnat på kommunernas bord. Förändringarna väcker en rad frågor.
– Om vi på räddningstjänsten har en gasolanläggning, vem ska skriva tillståndet? Man kan ju inte skriva ett själv.

Dags att minska drunkningarna

MSB har ett nationellt ansvar att samordna barnsäkerheten, och där ingår vattensäkerhet.

Men nu tas ett bredare grepp för att även involvera vattensäkerhet för vuxna.

Räddningschefer driver på för ökad säkerhet

Skånes räddningschefer ställer sig i frontlinjen för ökad vattensäkerhet i länet.

– Låt räddningstjänsterna ta samordnigsansvaret, säger Jörgen Hallberg, räddningschef i Helsingborg.

- Kommunerna saknar kunskap

För fyra år sedan ägnade Anders Wernesten, SLS,  sommaren åt att gå igenom ett 60-tal kommunala handlingsprogram.
Han hittade inte det han sökte.  Det fanns inget om vattensäkerhet

– Men alla kommuner har vatten, det bör vara en risk, säger han.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen