Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Forskning för vardagsnytta

STOCKHOLM
Forskning med en tydlig förankring i vår vardag. Det är Hans-Olov Byquists ambition för MSB.

Bred satsning för bättre Rakel

VÄXJÖ

Ett samlat grepp för bättre kommunikation.
Kronoberg och Jönköpings län gör gemensam sak när de ska kliva in i Rakels värld.

Trivs som medmänsklig faktor

Förebyggande arbete för äldres säkerhet börjar slå igenom rejält i kommunerna. Det tackar Inger Mörk, MSB, för. Ämnet ligger henne nära.

Brandskyddet får nollvision

Ingen ska skadas allvarligt eller omkomma till följd av brand.
Det är den gemensamma vision som arbetats fram i regeringsuppdraget med att ta fram en nationell strategi för att stärka brandskyddet genom stöd till enskilda.

Friskis & Svettis fystestar åt Syd

Räddningstjänsten Syd har redan genomfört en rekryteringsomgång där de fysiska testerna var utlagda på utomstående.

Låt utomstående fystesta

Låt utomstående sköta fys-testerna vid nyanställning! Räddningstjänsterna sparar tid, och fokuseringen på toppresultat minskar. Tanken fördes fram vid ett möte på Winternet som forskar fram fysiska gränsvärden.

Otjänligt vatten prövade Åhus krisberedskap

27 juli upptäcktes bakterier i dricksvattnet i Åhus. Incidenten växte till en rejäl påfrestning för 13 000 invånare i området och för Kristianstads kommun. Det tog nämligen en månad innan vattnet åter bedömdes fullt tjänligt.

MSB-kritik mot ny byggföreskrift

MSB är kritiskt till Boverkets nya konstruktionsregler. Enligt MSB innebär de kraftigt sänkta krav på bärförmåga vid brand för många byggnader.
Förslaget har varit ute på remiss och det är framförallt avsnittet om bärförmåga vid brand som blivit omdiskuterat.

Bättre stöd i ny Rakel-strategi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anslutning och samverkan ska bli enklare, användarna få bättre stöd.

Det är några åtgärder som MSB tar upp i en nationell strategi för Rakel.

Boverket: Lika säkert som förut

Enligt Boverket bygger MSBs kritik delvis på en misstolkning.
– MSB har uppfattat brandsäkerhetsklass som en klassning av byggnader när det egentligen är en klassning av byggnadsdelar. Det kan ju bero på att vi inte varit tillräckligt tydliga vilket vi nu försöker förbättra, säger Michael Strömgren, Boverket.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen