Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

MSB avvecklar Ruhb

MSB har beslutat avveckla Ruhb-organisationen. Med början i år ska materielen under en femårsperiod skänkas till kommunerna i takt med att den avskrivs.

Deltidare vill ha mer praktik

Cursnet är krångligt. Det är för mycket teori och för lite praktik.

Det är några synpunkter i den utvärdering av utbildning i räddningsinsats som MSB gjort.

"Med frihet följer ansvar"

Är livet en behaglig seglats på ansvarslöshetens ocean? Vad som än händer kommer samhället att ta hand om mig.

Nej, med friheten i demokratiskt samhälle följer att den enskilde individen har stort ansvar.

”Lagstiftningen förstör den politiska styrningen”

Den politiska styrningen av skyddet i kommunerna behöver utvecklas. Enkel målstyrning fungerar inte för en så komplex verksamhet. Invånarnas behov måste sättas i centrum.

Samö/KKÖ - Krisperspektiv med nya dimensioner

STOCKHOLM

Kärnkraftshaveri med radioaktivt nedfall från Skåne till Stockholm.

Förutom den akuta krisen hamnar livsmedelsbranschen i svårigheter, finanssektorn svajar när tilltron till svenska valutan störtdyker.

Krisperspektivet får dimensioner som aldrig tidigare prövats i en och samma övning.

Kärleken gav mångfald i räddningstjänsten

I den lilla byn utanför Lycksele finns den verkliga mångfalden. Halva deltidsbrandkåren kommer från minoritetsgrupper.

Årlig träff för landets Tib:ar

Ett nätverk för tjänstemän i beredskap, Tib, är starkt efterfrågat. Det framkom vid den Tib-konferens som MSB bjöd in till i slutet av oktober.

Störningar i elsektorn vid första övningen

Den första nationella informationssäkerhetsövningen i Sverige – Nisö 2010 har genomförts. Vid övning utsattes elsektorn för IT-relaterade störningar i elförsörjningen.

Bränder ökar - sprinkler effektivt

GÖTEBORG

Trenden för bussbränder har varit negativ. Statistik visar en fördubbling åren runt millennieskiftet.

Men efter försäkringskrav på sprinkler i motorrummen tycks antalet utvecklade bränder ha minskat kraftigt.

Volvo utreder globalt

GÖTEBORG
Det har inte spelat någon roll om olyckan inträffat i Mexico eller Säffle. Där en buss brunnit eller kraschat, dit har Jan Andersson åkt.

– Bränder är egentligen mest intressant, erfarenheter från dem kan förhindra upprepning, säger han.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen