Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Varför är inte näringslivet här?

Homa Amini, från Plast- & Kemiföretagen, undrade varför näringslivet inte var inbjudet till CBRN-dagarna.

124 åtgärder i EUs handlingsplan

För att förbättra samordningen har EU en handlingsplan inom CBRN-området. Den innehåller 124 åtgärder inom allt från bättre kontroll av transport av farliga ämnen till utbildning av personal i privat sektor.

CERT-SE hos MSB

Den 1 januari tog MSB över ansvaret för Sitic (Sveriges IT-incidentcentrum) från Post- och telestyrelsen (PTS). Samtidigt bytte verksamheten namn till CERT-SE (Computer Emergency Response Team).

Skyddsavstånd till riskindustri ifrågasätts

HELSINGBORG

Helsingborgs stad har upprättat en riskdatabas.

Med den ifrågasätter man vedertagna skyddsavstånd.

- Vi sticker ut hakan lite med nya metoder och hur vi hanterar frågorna, säger Malin Rizell, översiktsplanearkitekt i kommunen.

Densiteten oviktig

HELSINGBORG

Glöm densiteten när ni pratar om lätta eller tunga gaser.

- Densitetstalet är vad gasen väger i en hink. Och det är ovidkommande, sa Håkan Eriksson, FOI, på Kem 2011.

Kommunikation svårt i kris

HELSINGBORG

Kommunikation är viktigt i en risk- eller krissituation.

- Grundproblemet är att det finns en skillnad mellan hur allmänheten och experter uppfattar risker, sa Jesper Falkheimer på Kem 2011.

Nysatsning på kemfrågor

HELSINGBORG
16 kemkoordinatorer runt om i landet ska stärka svensk räddningstjänsts kunskap om farliga ämnen.

Förra året gjordes en nysatsning i arbetet.

Svår olycka med väteperoxid

HELSINGBORG

En explosion i samband med tillverkning av väteperoxid orsakade stor förödelse.

- Om våra teorier om förloppet stämmer borde det få följder för hur väteperoxid får förvaras och transporteras, sa Lorens van Dam, MSB, på Kem 2011.

Livräddade fem vid utsläpp

HELSINGBORG

Vid ett ammoniakutsläpp på ett företag i Helsingborg förra året blev fem anställda kvar inne i lokalerna.

Multiservicetjänst löser kommunens beredskap?

Bättre utnyttjande av alla de jour- och beredskapsresurser en kommun har. Kanske skapa ett nytt yrke – en multiservice-person – som utbildas för att lösa jour- och beredskapsuppgifter i kommunen.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen