Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Vill ha IT-minister

– Jag vill se en IT-minister ansvarig för informationssäkerhet och med samordningsansvar över departementen. Infrastrukturministern har så mycket, IT kräver sin egen minister.

Det pågår IT-angrepp hela tiden

– Just nu medan ni sitter här pågår det angrepp mot era system. Ni har missat tio eller 100 angrepp bara under den tiden ni lyssnat på mig.

Krypto skyddar och säkrar information

Det kan handla om sekretess, att skydda från insyn.
Men allt oftare om att de som använder informationen ska kunna lita på den samma.
Krypterade informationskanaler blir allt vanligare.

Krypterad e-post ger snabbare handläggning

Malmö stad testar krypterad e-post.
Säkerhet är ett skäl, men ett lika tungt argument är effektivitet.
– Handläggningstider kortas och vi kan serva medborgarna snabbare, säger informationssäkerhetschefen Peter Johansson.

Datorer och känslig information skyddas

 

Känslig information lär finnas i alla kommuner. Vilka kan och ska se den?
MSB erbjuder krypto för att skydda känsliga uppgifter.

Braskassetten ökar brandrisken

Eldning i braskassett medför högre brandrisk än eldning i öppen spis.
– Det är ganska lätt att göra fel och det gäller även andra liknande eldstäder, säger Peter Nord, MSB.

Beredskapsbuss ersätter skyddsrum

STOCKHOLM

Skyddsrummet har ersatts av en buss. Sveriges Televisions medieberedskap har moderniserats.

– Vi kan sända även om Kaknästornet slås ut, säger SVTs beredskapschef Niklas Krantz.

Medieberedskap viktigt för att hantera krisen

När en kris inträffar är behovet av information enormt stort. Medierna har då en viktig samhällsuppgift. För att säkra nyhetsförmedlingen finns en nationell medieberedskap.

Stöd till enskilda måste bli bättre

Informationen till allmänheten och stödet till den enskilde måste bli bättre.
Det sa Göran Tunhammar, landshövding i Skåne, på brandskyddsdagen i Revinge.

Annonskampanj för mångfald

MSB tar ny sats för locka fler kvinnor och personer med utomnordisk bakgrund till brandmannayrket.
– Vi har för få sökande från de grupperna, säger Tarja Nyström, MSB.
Därför genomförs en stor annonskampanj under en månad.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Kontakt
Redaktionen