Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Låt utomstående fystesta

Låt utomstående sköta fys-testerna vid nyanställning! Räddningstjänsterna sparar tid, och fokuseringen på toppresultat minskar. Tanken fördes fram vid ett möte på Winternet som forskar fram fysiska gränsvärden.

Otjänligt vatten prövade Åhus krisberedskap

27 juli upptäcktes bakterier i dricksvattnet i Åhus. Incidenten växte till en rejäl påfrestning för 13 000 invånare i området och för Kristianstads kommun. Det tog nämligen en månad innan vattnet åter bedömdes fullt tjänligt.

MSB-kritik mot ny byggföreskrift

MSB är kritiskt till Boverkets nya konstruktionsregler. Enligt MSB innebär de kraftigt sänkta krav på bärförmåga vid brand för många byggnader.
Förslaget har varit ute på remiss och det är framförallt avsnittet om bärförmåga vid brand som blivit omdiskuterat.

Bättre stöd i ny Rakel-strategi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anslutning och samverkan ska bli enklare, användarna få bättre stöd.

Det är några åtgärder som MSB tar upp i en nationell strategi för Rakel.

Boverket: Lika säkert som förut

Enligt Boverket bygger MSBs kritik delvis på en misstolkning.
– MSB har uppfattat brandsäkerhetsklass som en klassning av byggnader när det egentligen är en klassning av byggnadsdelar. Det kan ju bero på att vi inte varit tillräckligt tydliga vilket vi nu försöker förbättra, säger Michael Strömgren, Boverket.

IVPA intresserade försvarsministern

IVPA, brandskydd i äldreboenden, brandtillsyn i flerbostadshus och krisberedskap.
Det var frågor som intresserade försvarsminister Sten Tolgfors när han besökte Karlstadsregionens räddningstjänst i mitten av augusti.

Sex frågor till

Herman Persson, deltidsförman i Dorotea.

Vi behöver få bort aningslösheten

STOCKHOLM • IT-utvecklingen går snabbt och samhället hänger inte med säkerhetsmässigt. Det konstaterades vid den avslutande paneldiskussionen. Ingvar Åkesson, generaldirektör för Försvarets radioanstalt, är hård i sin kritik och lägger ansvaret för bristande informationssäkerhet hos ledningen.
– Det staten behöver göra är att få bort den aningslöshet och naivitet som finns bland de som egentligen bestämmer. Det är det största problemet. De som leder verksamheterna måste inse vad det är frågan om och agera.

IT-produkter ska säkerhetscertifieras

I samarbete med Försvarets materielverk, FMV, ska MSB få statsförvaltningen att använda säkerhetscertifierade IT-produkter.

Vill ha IT-minister

– Jag vill se en IT-minister ansvarig för informationssäkerhet och med samordningsansvar över departementen. Infrastrukturministern har så mycket, IT kräver sin egen minister.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Kontakt
Redaktionen