Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Elbranschen kraftsamlar för krisberedskapen

TÄBY

Hot och risker mot elförsörjningen förändras med tiden.

Därför kraftsamlar elbranschen för att förbättra beredskapen och förmågan att hantera störningar.

Dammsäkerhet utreds

Gör staten tillräckligt för dammsäkerheten? Ska ansvaret ligga hos affärsverket Svenska kraftnät eller bör det ligga hos en annan myndighet?

Torrkokning eller dödsbrand - all data samlas

STOCKHOLM

Storstockholms brandförsvar har tagit fram en metod för djupuppföljning av bostadsbränder.

Med bättre kunskap på individnivå om vilka som drabbas kan riktade förebyggande åtgärder sättas in till rätt grupper.

Se din kommuns statistik i realtid

Räddningstjänsternas insatsstatistik kan numera redovisas i realtid.

Insatser rapporteras direkt till MSBs databas och blir omgående en del av statistiken.

 

Nationell grupp ska stärka brandskydd

 I arbetet med att stärka brandskyddet för den enskilde har det bildats en nationell samverkansgrupp för brandskyddsfrågor.

Fyskrav får gränsvärde

Gränsvärden för vilken fysisk förmåga en brandman bör ha presenteras snart i en forskningsrapport.

– Vi ser det som ett stöd till kommunerna om var värdena bör ligga, säger Lena Brunzell, MSB.

Framtidens brandman ses över av SKL

Vilka krav ska ställas på framtidens brandman?
SKL aktualiserar frågan med anledningen av Winternets forskning.

Expert på export

KARLSTAD

Han började på dåvarande Räddningsverket som sotningsexpert. Efter att i många år varit chef för internationella enheten är Kjell Larsson i dag expertrådgivare på MSB med flera tunga internationella uppdrag inom FN.

17 ger sin syn på samverkan

Det finns antagligen inte en myndighetsinstruktion, styrdokument eller kommunalt handlingsprogram som inte innehåller ordet samverkan. Men vad samverkan innebär i praktiken beror på vem man frågar. För att belysa bredden i begreppet ger MSB nu ut en antologi.

Bakterier hjälper miljön i Revinge

REVINGE

Med hjälp av bakterier och energiskog behandlar MSB Revinge utsläppen av släckvatten.

Lösningen blir bättre för miljön, och kanske även för Revinges plånbok.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen