Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Störningar i elsektorn vid första övningen

Den första nationella informationssäkerhetsövningen i Sverige – Nisö 2010 har genomförts. Vid övning utsattes elsektorn för IT-relaterade störningar i elförsörjningen.

Bränder ökar - sprinkler effektivt

GÖTEBORG

Trenden för bussbränder har varit negativ. Statistik visar en fördubbling åren runt millennieskiftet.

Men efter försäkringskrav på sprinkler i motorrummen tycks antalet utvecklade bränder ha minskat kraftigt.

Volvo utreder globalt

GÖTEBORG
Det har inte spelat någon roll om olyckan inträffat i Mexico eller Säffle. Där en buss brunnit eller kraschat, dit har Jan Andersson åkt.

– Bränder är egentligen mest intressant, erfarenheter från dem kan förhindra upprepning, säger han.

Fordon kan bli till missiler

GÖTEBORG

Fler alternativa bränslen förändrar fordonsbranschen.Vad innebär det vid en brand?

– Fordon kan bli till missiler, säger David Dalrymple, USA.

Höga kusten - Ådalen satsar på rökdykning 1+3

Räddningstjänsten Höga kusten-Ådalen har inlett arbetet med att kunna rökdyka med 1+3 i enklare boendemiljörer.

Föreläsning över Rakel-nätet

I mitten av november genomfördes för första gången en föreläsning över Rakel-nätet.

– Den 40 minuter långa föreläsningen genomfördes med god ljudkvalité och utan avbrott, säger Thomas Frang, MSB.

Har brandmännen fått tummen mitt i handen?

 Brandmännen behöver ägna mer tid åt praktiska övningar.

Det är 282 styrkeledare i landet tämligen överens om i en studie av brandingenjörsstudenten Lovisa Hoff.

Högt betyg för Räddningsledare A

I början av december avslutades premiärkursen Räddningsledare A på distans. Kursen får högt betyg av deltagarna.

Inga stora förändringar av utbildningssystemet

MSB har utvärderat hela det reformerade utbildningssystem som kom i samband med lagen om skydd mot olyckor som kom 2004.

Utvärdering har omfattat genomförande, det vill säga enkäter och intervjuer med personal på Revinge och Sandö, samt elever och arbetsgivare som ska ta emot eleverna efter avslutad utbildning.

Dricksvattnet ska skyddas

Kommunala brandposter ska skyddas mot obehörig åtkomst.

Därmed ska risken för smittoämnen i dricksvattnet minskas.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Kontakt
Redaktionen