Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Ett under att ingen brandman skadades

Strax före halv fyra på fredagseftermiddagen 22 juli trycktes rutorna in på huvudbrandstationen i Oslo.

Huvudbrandstationen ligger bara lite drygt 100 meter från där bomben exploderade. Det är ett under att ingen brandman eller några av de andra anställda skadades.

- Vilka risker ska man utsätta sig för?

– I det stora hela har beredskapen och räddningsarbetet fungerat. Det kommer säkert att visa sig att vissa saker kunde gjorts annorlunda, men det är inte säkert att det påverkat händelseförloppen.

Det säger Per Brekke, direktör för avdelningen Utredning och nationell beredskap vid MSBs norska motsvarighet DSB.

Elbranschen kraftsamlar för krisberedskapen

TÄBY

Hot och risker mot elförsörjningen förändras med tiden.

Därför kraftsamlar elbranschen för att förbättra beredskapen och förmågan att hantera störningar.

Dammsäkerhet utreds

Gör staten tillräckligt för dammsäkerheten? Ska ansvaret ligga hos affärsverket Svenska kraftnät eller bör det ligga hos en annan myndighet?

Torrkokning eller dödsbrand - all data samlas

STOCKHOLM

Storstockholms brandförsvar har tagit fram en metod för djupuppföljning av bostadsbränder.

Med bättre kunskap på individnivå om vilka som drabbas kan riktade förebyggande åtgärder sättas in till rätt grupper.

Se din kommuns statistik i realtid

Räddningstjänsternas insatsstatistik kan numera redovisas i realtid.

Insatser rapporteras direkt till MSBs databas och blir omgående en del av statistiken.

 

Nationell grupp ska stärka brandskydd

 I arbetet med att stärka brandskyddet för den enskilde har det bildats en nationell samverkansgrupp för brandskyddsfrågor.

Fyskrav får gränsvärde

Gränsvärden för vilken fysisk förmåga en brandman bör ha presenteras snart i en forskningsrapport.

– Vi ser det som ett stöd till kommunerna om var värdena bör ligga, säger Lena Brunzell, MSB.

Framtidens brandman ses över av SKL

Vilka krav ska ställas på framtidens brandman?
SKL aktualiserar frågan med anledningen av Winternets forskning.

Expert på export

KARLSTAD

Han började på dåvarande Räddningsverket som sotningsexpert. Efter att i många år varit chef för internationella enheten är Kjell Larsson i dag expertrådgivare på MSB med flera tunga internationella uppdrag inom FN.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen