Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Krisen — en lärorik erfarenhet

Coronakrisen spänner över hela samhällets funktionalitet. Den är långvarig, ställer krav på både uthållighet och kontinuitet.
— Det gör det till en otrolig utmaning. Samtidigt har vi nog aldrig haft en bättre prövning av den samlade krisberedskapen inför uppbyggnaden av totalförsvaret. Enormt lärorikt, säger Jakob Wernerman, enhetschef för nationella insatser och civilskydd på MSB.

Första krisen regeringen litar på folk

Under corona-pandemin har Sverige valt en strategi som skiljer sig från nästan alla andra länder.

”Inte nog förberedda”

Corona-pandemin har visat att Sveriges krisledningsförmåga måste utvecklas.
En myndighet med lite mer ”muskler” att agera krisledande hade kunnat göra hanteringen effektivare.

Räddningstjänsten kan göras ansvarig för sanering

Både Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och miljöbalken kan aktualiseras vid en släckinsats. Det klargör MSB i en rätts-PM efter domstolsutslag i Hamre-fallet.

Största bränderna i glesbygd

Där det är mycket folk är det också mycket bränder.
Men de stora bränderna sker i glesbygd. Skogsbränderna 2014 och 2018 var stora men historiskt sett små.

"Sverige blir en hub för att bekämpa skogsbränder"

Svensk och europeisk skogsbrandsberedskap förstärks med två vattenskopande flygplan.

Forskning i krisens spår

Coronakrisen sätter avtryck i forskningen.
MSB är på väg att starta flera kortare projekt om krisen orsakad av viruset.

Nu får Jill Jingbrant förverkliga det hon tror på

Mindre hierarki, mer inflytande från personalen och sunt förnuft.
Efter en karriär inom polisen fick Jill Jingbrant möjlighet att förverkliga det hon tror på — hos räddningstjänsten.

Lagrådsremiss för en mer likvärdig räddningstjänst

Starkare statlig styrning av både förebyggande och räddningstjänst genom ett nytt nationellt mål för den förebyggande verksamheten. Kommunerna ska kunna upprätthålla en övergripande ledning av räddningstjänsten. MSB tar över tillsynen att kommunerna följer LSO.

MSB kritiskt till ny myndighet

En ny myndighet för psykologiskt försvar ska inrättas 1 januari 2022. MSB är starkt kritisk till utredningsförslaget.
— Det enda man gör är att man tar en bit av MSB och gör om det till en ny myndighet med några få andra inslag. Men vad är det institutionella mervärdet av det? säger MSB:s generaldirektör Dan Eliasson.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen