Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Lägesbild i direktsändning

Vad sägs om direktsänd lägesbild som når alla inblandade parter i insatsen? Utvecklingen av Rib och Wis ger möjlighet till realtidsinformation i både text och bild.

 

Wis - för gemensam bild av läget

Wis (webbaserat informationssystem) används av nationella myndigheter inom krishantering, alla länsstyrelser, drygt 80 procent av kommunerna.

Lupp - händelsen direkt både i stab och på skadeplats

Lupp (ledning och uppföljning) är ett verktyg för att ge överblick och beslutsstöd. Det är främst riktat till räddningstjänsterna som använder det för egna organisationen.

Rib - flera kartor i en bild

Rib (integrerat beslutsstöd) kopplar ihop sina tre databaser som tillsammans ger omfattande information om hur en olycka eller kris kan hanteras, hur det förebyggande arbetet kan planeras, vilka riskerna är när olyckan inträffat och var resurserna finns.

Svårt med gemensam lägesbild

Gemensam lägesbild, det är svårt anser forskaren Urban Nuldén, Chalmers.

– Ska vi ha total gemensam lägesbild, då krävs total centralisering av beslut och system.

Forskningen ska nå ut bättre

MSBs forskningsenhet vill utveckla ett koncept med kunskapsarenor för att bättre nå ut med resultat från forskningen.

Små möjligheter få ersättning för insatser

Stat och kommun har små möjligheter att få ersättning för insatser efter olyckor som vållats av slarv eller brottslighet. Det visar två fall som avgjorts i Högsta domstolen.

Avtal med SOS för krissituationer

MSB och SOS Alarm har tecknat ett avtal för samverkan vid krissituationer och vidareförmedling av information till myndigheters Tib (tjänsteman i beredskap).

Filmen räddade huset

Det kan löna sig att komma tidigt till bion och se reklamen. Fråga Peter Stefanson.

Mitt bland de lockande budskapen om läckra chokladkakor och fräscha tuggummin kom filmen som hade ett  viktigare budskap.

Statskontoret ger MSB godkänt

En ung och i stort väl fungerande myndighet.

Det är Statskontorets omdöme efter att ha analyserat MSB.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen