Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Orsak till elbränder kartläggs

Bränder och elinstallationer i äldre fastigheter kartläggs av Elsäkerhetsverket för att hitta orsaker till varför bränderna uppstår.

Uppdrag: hitta framtidens brandman

VAXHOLM

Räddningstjänsten måste fungera i hela landet. Men många har svårt att hålla beredskapen, framförallt i glesbygd.

"Vi måste tänka annorlunda"

VAXHOLM
Behöver det traditionella tänkandet brytas för att hitta framtidens deltidsbrandmän?

Stockholm behöver fler deltidsbrandmän

VAXHOLM
Att klara räddningstjänstens beredskap med deltidsbrandmän är inte bara småkommunernas problem.
Storstockholms brandförsvar har samma problem och ser det öka när befolkningen växer.

70 miljoner till Rakel - lämplighetstest för SMO

Rakel får en förstärkning med 70 miljoner för 2013 i regeringens budgetproposition. Det sker genom ett ”samverkansbidrag” på 40 miljoner och ett engångsbidrag om 30 miljoner kronor. Regeringen vill också pröva lämplighetstester för blivande SMO-elever.

Departement hade svårt lösa uppgiften

I 22 juli-kommissionens rapport finns mängder av erfarenheter att hämta. Här är några fler av de konstateranden kommissionen gör:

Norge-rapporten: "Mycket att lära"

Rapporten efter bombattentatet mot regeringskansliet i Oslo och massakern på Utøya ger mycket tydliga och raka besked om krisberedskapens brister och förtjänster.

Fordon viktigare än internet för krishantering i Ghana

Stora områden i Republiken Ghana i västra Afrika drabbas regelbundet av översvämningar. Skulle ett varningssystem via mobilt internet höja krisberedskapen och rädda liv?
Raul Ferrer, mastersstudent vid Karlstads universitet, fick genom ett forskningsstipendium möjlighet att testa sin idé.

Folksam överklagar dom i Umeå

Folksam överklagar den friande domen mot Umeå kommun efter storbranden julen 2008.

Kräver obligatorisk incidentrapportering

Dagens frivilliga rapportering av it-incidenter räcker inte. Under vissa omständigheter kan det bli aktuellt med obligatorisk incidentrapportering även för företag.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen