Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Skiftlagen styr

– Jag har varit på brand i tio år och varje år har vi pratat om förändring och behovet av förändring, men det händer ingenting. Varför sker ingen förändring?
Undrade Lars-Göran Uddholm, räddningschef i Södertörn, under en paneldebatt på Brand 2012 i Uppsala. En förklaring gavs av genusforskaren Anneli Häyrén Weinestål: därför att makten att förändra ligger inte hos räddningschefen.

Fysiska krav för brandmän klara

Efter mer än tio år är arbetet med att ringa in de fysiska krav yrket ställer på en brandman klart.

För första gången har det med vetenskapliga metoder tagits fram hur långt man måste hoppa i stående längdhopp för att orka bära slangkorgar i trappor.

Tolgfors vill se ändringar i antagning och rekrytering

 – Attundas ambition att bredda rekryteringen är central för räddningstjänsten framöver, anser Sten Tolgfors.

- Taffliga insatser

– Vi ser för många taffligt genomförda insatser. Kvalitén håller inte måttet och var finns det taktiska kunnandet?

Det omdömet ger Kjell Wahlbeck, MSB, om svensk räddningstjänsts insatser vid bränder i byggnader.

Snabbare utlarmning med vardagssamverkan

Utvärderingen av storövningen Samö 2007 pekade på behovet av att utveckla samordningen mellan organisationer vid en stor händelse.

Detta tillsammans med erfarenheter från verkliga händelser ledde till att det startades ett regionalt samverkansprogram i Stockholmsregionen.

Tieto-haveriet avslöjade brister

Det stora datahaveriet hos it-driftleverantören Tieto i höstas avslöjade brister i den nationella krishanteringen.

Affärssekretess gjorde det svårt för myndigheterna att bilda sig en uppfattning av samhällskonsekvenserna.

Brandskydd i vård- och äldreboenden kartläggs

MSB ska tillsammans med Boverket kartlägga brandskyddet i vård- och äldreboenden.

Samhällsviktig verksamhet listad

Alla kommuner och länsstyrelser har listat samhällsviktig verksamhet som ska prioriteras vid en allvarlig elbrist.

– Det här arbetet kommer att göra nytta för mycket av samhällets krisberedskap, säger Bo Gellerbring, MSB.

SMO viktigt - mångfald viktigare

REVINGE
Rekryteringarna till brandmän i Attunda och Södertörn har skapat debatt om värdet av SMO-utbildningen.

Representanter för Södertörn besökte MSB i Revinge för att ge sin bild av rekryteringarna både för lärare och studerande.

Satellit för att upptäcka skogsbränder?

Skogsbrandsflyget är nyckeln för att upptäcka skogsbränder.

Nu ska det undersökas om satellit kan vara ett komplement.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen