Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

"Intressant och över förväntan"

De flesta deltagarna var positiva till det första dialogmötet med MSB.

- Samverkan i Rakel hänger på individen

Blåljusorganisationerna i Skåne samverkar i Rakel. Men det krävdes arbete och tankemöda för att hitta rutinerna.

Ny prislapp på Rakel väntas klar i maj

- Vi hoppas presentera en prislapp för abonnemang på Rakel i maj, och 6 000 kronor är vårt förslag.
Det sa MSBs generaldirektör Helena Lindberg, MSB, på Rakeldagen.

Regeringen ändrar inte Pajalas handlingsprogram

Regeringen avslår MSBs begäran om ändring i Pajalas kommuns handlingsprogram. Detta utan att sakfrågan om likvärdigt brandskydd prövats. Enligt regeringen föreligger inte de formella skäl som krävs för att regeringen ska ingripa.

MSB ser farhågor med larmavtal i Stockholm

Stockholms läns landstings avtal med Medhelp för ambulansdirigering kan äventyra en effektiv alarmeringstjänst, anser MSB.

Brandskydd för äldre stärks med checklista

Med hjälp av en checklista och åtgärdsförslag ska brandskyddet stärkas för äldre som bor kvar i eget hem.
Räddningstjänsten Syd driver projektet i samarbete med Malmö Stad och Kävlinge kommun.

Brister i brandskydd på vård- och omsorgsboenden

Brandskyddet i upp till 15 procent av vård- och omsorgsboenden ligger på en nivå under vad som är rimligt.

Ingen solstorm i sikte

Våren 2013 når solen sitt maximum i solfläckscykeln och det varnas för att det då kan komma en supersolstorm.

Krisberedskap vinner inga val

Lagen om extraordinära händelser och 2:4-pengarna från staten har gett krisberedskapsfrågorna en prioritet de annars inte skulle fått.

Krisberedskap på rätt väg

– Kommunernas krisberedskap har utvecklats väldigt mycket och vi ser att det finns en god ambition hos kommunerna, säger Anders Frelek, beredskapshandläggare på länsstyrelsen Västra Götaland.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen