Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

"Vi är sämre rustade än Norge"

ÄLVSJÖ

- Vi är sämre rustade än Norge.

Det sa Lennart Gabrielsson, förste vice ordförande i SKL, vid en paneldebatt under Skydd 2012.

"Hörby skyldigt åka på IVPA-larm"

Brandmännen i Hörby har skyldighet att åka på IVPA-larm och sjukvårdslarm utan extra ersättning. Det har Arbetsdomstolen slagit fast.

 

Bättre insatsrapporter för större kunskap

Bättre skrivna insatsrapporter är nödvändiga för att skapa mer kunskap om bostadsbränder.

Orsak till elbränder kartläggs

Bränder och elinstallationer i äldre fastigheter kartläggs av Elsäkerhetsverket för att hitta orsaker till varför bränderna uppstår.

Uppdrag: hitta framtidens brandman

VAXHOLM

Räddningstjänsten måste fungera i hela landet. Men många har svårt att hålla beredskapen, framförallt i glesbygd.

"Vi måste tänka annorlunda"

VAXHOLM
Behöver det traditionella tänkandet brytas för att hitta framtidens deltidsbrandmän?

Stockholm behöver fler deltidsbrandmän

VAXHOLM
Att klara räddningstjänstens beredskap med deltidsbrandmän är inte bara småkommunernas problem.
Storstockholms brandförsvar har samma problem och ser det öka när befolkningen växer.

70 miljoner till Rakel - lämplighetstest för SMO

Rakel får en förstärkning med 70 miljoner för 2013 i regeringens budgetproposition. Det sker genom ett ”samverkansbidrag” på 40 miljoner och ett engångsbidrag om 30 miljoner kronor. Regeringen vill också pröva lämplighetstester för blivande SMO-elever.

Departement hade svårt lösa uppgiften

I 22 juli-kommissionens rapport finns mängder av erfarenheter att hämta. Här är några fler av de konstateranden kommissionen gör:

Norge-rapporten: "Mycket att lära"

Rapporten efter bombattentatet mot regeringskansliet i Oslo och massakern på Utøya ger mycket tydliga och raka besked om krisberedskapens brister och förtjänster.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen