Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

"Hörby skyldigt åka på IVPA-larm"

Brandmännen i Hörby har skyldighet att åka på IVPA-larm och sjukvårdslarm utan extra ersättning. Det har Arbetsdomstolen slagit fast.

 

Uppdrag: hitta framtidens brandman

VAXHOLM

Räddningstjänsten måste fungera i hela landet. Men många har svårt att hålla beredskapen, framförallt i glesbygd.

"Vi måste tänka annorlunda"

VAXHOLM
Behöver det traditionella tänkandet brytas för att hitta framtidens deltidsbrandmän?

Stockholm behöver fler deltidsbrandmän

VAXHOLM
Att klara räddningstjänstens beredskap med deltidsbrandmän är inte bara småkommunernas problem.
Storstockholms brandförsvar har samma problem och ser det öka när befolkningen växer.

Departement hade svårt lösa uppgiften

I 22 juli-kommissionens rapport finns mängder av erfarenheter att hämta. Här är några fler av de konstateranden kommissionen gör:

Norge-rapporten: "Mycket att lära"

Rapporten efter bombattentatet mot regeringskansliet i Oslo och massakern på Utøya ger mycket tydliga och raka besked om krisberedskapens brister och förtjänster.

Kräver obligatorisk incidentrapportering

Dagens frivilliga rapportering av it-incidenter räcker inte. Under vissa omständigheter kan det bli aktuellt med obligatorisk incidentrapportering även för företag.

Vill underlätta tillsyn med kvalité

För tre år sedan startade MSB arbetet med en bok för att stödja kommunerna i deras arbete med tillsyn enligt LSO.

Nu är den klar och under hösten ger sig MSB ut på en seminarieturné för att prata om innehållet.

Företag anmäler inte allvarliga kemikalieolyckor

Trots att det är straffsanktionerat anmäler företagen inte allvarliga kemikalieolyckor till Arbetsmiljöverket.

Statistiken talar för fler frister

Sotningsbranschen vill ha en frist för brandskyddskontroll men statistik från eldstadsrelaterade bränder talar mot det.
– Med risken som utgångspunkt pekar statistiken på fler än en frist, säger Håkan Sten, MSB.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Tillgänglighetsredogörelse

Kontakt
Redaktionen