Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. Jag förstår, stäng

Nationell plattform för lägesbild utreds

ÄLVSJÖ

En nationell plattform för lägesbild, dirigering och ledning som omfattar polis, sjukvård och all säkerhet diskuteras.

Snabbare utlarming - vad är viktigast?

ÄLVSJÖ

Snabb och korrekt utlarmning efter larm till 112 är av högsta vikt.

Vad som är viktigast för att nå dit finns det olika uppfattningar om.

"Lex brand" för effektivare insatser

ÄLVSJÖ

Effektivare räddningsinsatser– en uppgift för bland annat MSB och SKL.

"Vi är sämre rustade än Norge"

ÄLVSJÖ

- Vi är sämre rustade än Norge.

Det sa Lennart Gabrielsson, förste vice ordförande i SKL, vid en paneldebatt under Skydd 2012.

"Hörby skyldigt åka på IVPA-larm"

Brandmännen i Hörby har skyldighet att åka på IVPA-larm och sjukvårdslarm utan extra ersättning. Det har Arbetsdomstolen slagit fast.

 

Bättre insatsrapporter för större kunskap

Bättre skrivna insatsrapporter är nödvändiga för att skapa mer kunskap om bostadsbränder.

Orsak till elbränder kartläggs

Bränder och elinstallationer i äldre fastigheter kartläggs av Elsäkerhetsverket för att hitta orsaker till varför bränderna uppstår.

Uppdrag: hitta framtidens brandman

VAXHOLM

Räddningstjänsten måste fungera i hela landet. Men många har svårt att hålla beredskapen, framförallt i glesbygd.

"Vi måste tänka annorlunda"

VAXHOLM
Behöver det traditionella tänkandet brytas för att hitta framtidens deltidsbrandmän?

Stockholm behöver fler deltidsbrandmän

VAXHOLM
Att klara räddningstjänstens beredskap med deltidsbrandmän är inte bara småkommunernas problem.
Storstockholms brandförsvar har samma problem och ser det öka när befolkningen växer.

Om tidningen

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSBs ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren är att betrakta som MSBs officiella linje.

Kontakt
Redaktionen